Top

Wat betekent het Coronavirus voor ondernemers?

Het COVID-19 virus ofwel Coronavirus treft ons allemaal, nationaal en internationaal. Werkgever of werknemer, iedereen zal zich moeten aanpassen. De regering heeft een aantal richtlijnen opgesteld, daarnaast zijn er ook diverse regelingen van kracht waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Op dit moment stapelen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op, met de informatie in deze blog bieden we ondernemers binnen het MKB handvatten om in deze tijd daadkrachtig te handelen. Uiteraard kun je voor meer informatie en advies terecht bij jouw persoonlijke oamkb bedrijfsadviseur.

Hoe gaan we om met deze situatie?

Ondernemers zullen specifieke uitdagingen in de komende periode voor hun kiezen krijgen. Hier zijn enkele algemene aandachtspunten:

 • We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie die niemand heeft kunnen voorzien. Dit betekent een noodzaak voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen als ondernemer op basis van feitelijke informatie.
 • Op dit moment wordt door de regering gepland in weken, met dagelijks wijzigingen op basis van nieuwe informatie. Plan als ondernemer vooruit op basis van maanden, minimaal tot en met het derde kwartaal van 2020.
 • Gezien de huidige situatie op 18 maart 2020 voorzien we de grootste uitdagingen in kwartaal 2, met een licht herstel in kwartaal 3 met hopelijk weer groei in kwartaal 4. Houd dus rekening met enkele zware maanden voor de hele economie.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor ondernemers?

Om de tent draaiende te houden is het mogelijk dat je additionele financiering moet regelen, of dat je wijzigingen aanbrengt in de huidige financiering. Hier zijn een vijftal opties voor bedrijven:

 1. Financieren van facturen wanneer er al een bestaande rekening-courant loopt.
 2. Financiering op basis van de inventaris die aanwezig is binnen de organisatie.
 3. Een herfinanciering op basis van lagere maandlasten.
 4. Een hypothecaire lening met rente die aan het einde van de lening afgelost wordt.
 5. Standby krediet, een rekening-courant met een buffer krediet op basis van prestaties uit het verleden.

Op zoek naar een passende financiering voor jouw onderneming? Neem contact op met de oamkb bedrijfsadviseur.

Borgstelling MKB-kredieten is verruimd

Binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt normaal gesproken een zekerheid gehanteerd van 50%. Dit percentage is nu verhoogd tot 75%. Om voor deze verruiming in aanmerking te komen moet de onderneming in 2019 goede prestaties hebben neergezet, de mogelijke daling in omzet of bedrijfsresultaten moeten direct betrekking hebben op het COVID-19 virus. Het grootste deel van deze financieringen zal verstrekt worden via de grote banken ABN Amro, ING Bank en Rabobank. Daarbij zal naar de volgende informatie worden gevraagd:

 • Een schatting van de inkomstenderving in de komende periode, en hoe lang dit waarschijnlijk zal gaan duren.
 • Op welke wijze er gesneden kan worden in de kosten.
 • Voor welke periode het bedrijf nog kan voortbestaan op basis van de huidige financiële positie.
 • Welk bedrag het bedrijf nodig denkt te hebben in de komende periode.
 • Of er al regelingen zijn getroffen met het UWV, de fiscus of leveranciers.

Voordat je aanklopt voor een borgstelling, zul je eerst intern een analyse moeten maken met diverse prognoses op basis van uiteenlopende scenario’s. Het is ook mogelijk om via andere kanalen meer zekerheid te verwerven voor jouw onderneming. Vraag het na bij de bedrijfsadviseur van oamkb.

Tip: Je zult geen verzuimboete opgelegd krijgen wanneer belastingen te laat betaald worden.

Voor kleine bedrijven een hogere borgstelling van 95%

Voor leningen tussen de 10.000,- en 50.000,- geeft de overheid een borgstelling van 95%: de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Ondernemers betalen een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KVK voor 1 januari 2019.

Bereid je voor op de komende tijd

Niemand weet wat de toekomst zal brengen, ga dus uit van de informatie die je nu hebt en regel wat je nu kunt regelen. Hier zijn een aantal adviezen die je direct van toepassing zijn:

 • Het raakt iedereen: Heb je zelf nog weinig gemerkt van alle heisa? Dit moment gaat vroeg of laat komen, de gevolgen van het Coronavirus raken iedereen. Onderschat de situatie dus niet.
 • Stel scenario’s op: Bedenk meerdere scenario’s, zowel ‘best case’ als ‘worst case’.
 • Informeer jouw stakeholders: Laat klanten, leveranciers en andere stakeholders weten dat je maatregelen treft en dat je er bovenop blijft zitten.
 • Wees bereikbaar: Langere wachttijden voor het callcenter zijn onvermijdelijk. Regel autoresponders en zorg voor snelle follow-up. Dit stimuleert vertrouwen in de organisatie.
 • Maak een dagplanning: Ga van maandelijks overleg naar wekelijks of zelfs dagelijks overleg. De tijdlijn is versneld, loop niet achter de feiten aan.
 • Houd controle over het gehele traject: Hoe staat het met de magazijnvoorraad? En de leveranciers? En hun leveranciers etc. Let naast klanten ook op de rest van de keten.
 • Pas op de plaats: Er is even geen tijd voor wilde plannen en innovatie. Beperk je tot de core business.
 • Maak je kassa op: Meer dan ooit moet je nu letten op inkomsten en uitgaven. Probeer jouw bedrijf in het zwart te houden, koste wat kost.
 • Hand op de knip: Geef niet uit wat nu niet strikt noodzakelijk is, en vraag jouw leveranciers of je mogelijk wat later kunt betalen als de nood hoog is.
 • Andere hand uitsteken: Ga achter de debiteuren aan, en verzoek ze vriendelijk doch dringend te betalen.
 • Groei als onderneming: We gaan als samenleving ontdekken dat online werken eigenlijk heel goed werkt. Houd rekening met een modern bedrijf 2.0 wanneer we samen uit het dal klimmen.

Wat doe je met het personeel?

Gisteren is aangekondigd dat de regeling werktijdverkorting wordt vervangen door een nieuwe regeling de komende dagen. Hierbij wordt 90% van de loonkosten door de overheid vergoed. We houden je op de hoogte. 

Stop even met acquisitie op posities die onzeker zijn. Neem afscheid van flexwerkers wanneer dit mogelijk is om uitgaven te besparen. Wanneer werknemers zich nog in hun proeftijd bevinden mogen deze contracten opgeschort worden. En controleer of je een loonsverhoging tijdelijk kunt bevriezen. Omdat jullie samen de lasten moeten dragen bekijk je binnen de organisatie naar mogelijkheden zoals uitstel van de vakantietoelage, salaris uitstellen mag alleen onder zeer extreme condities. Probeer zoveel mogelijk rust te houden binnen de workforce.

Tip: Let op het wettelijk opzegtermijn en het regelen van een vergunning tot ontslag bij het UWV. Vraag dit na bij jouw bedrijfsadviseur.

Blijf op de hoogte

Naast de websites van de overheid met informatie over COVID-19 kun je via onze website relevante informatie vinden met zakelijke mogelijkheden en oplossingen om deze situatie met minimale schade door te komen. Je kunt altijd terecht bij jouw persoonlijk bedrijfsadviseur, waarbij we uiteraard momenteel zoveel mogelijk telefonisch of via internet ondersteuning bieden. We hopen dat de huidige crisis nog dit jaar ten einde zal komen. Daarbij zetten we ons in voor een gezonde bedrijfsvoering, continuïteit voor werkgevers en zekerheid voor werknemers. Dan kunnen we samen hopelijk weer snel bouwen aan een succesvol MKB,

Wij wensen iedereen veel gezondheid en wijsheid toe in deze uitdagende periode. Ook nu kun je rekenen op de bedrijfsadviseurs van oamkb.

Wat betekent het Coronavirus voor ondernemers?
Chat openen