Top

Contractenservice: betaal minder voor je personeel

Contract service

Contractenservice: betaal minder voor je personeel

Leestijd: 3 minuten

Met de invoering van de Wet Arbeid in Balans (WAB) is een belangrijk deel van de werkgeverslasten afhankelijk geworden van het soort arbeidscontract dat je met je medewerker hebt afgesloten. Advies op maat over jouw lopende contracten? Neem contact op met de financieel professionals van oamkb.

WW-premies in 2020

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst heeft met een contract voor bepaalde tijd, betaalt hij dit jaar €1200,- tot wel €2500,- meer aan werkgeverslasten. Een werknemer met een vast contract en een vast maandinkomen gaat juist flink minder kosten. Het verschil tussen beide kan dus oplopen tot duizenden euro’s per medewerker. Elk jaar weer!

Profiteer van lage premies

Voor werknemers met een vast contract zijn werkgevers dus veel lagere premies verschuldigd. Voor tijdelijke en flexibele contracten betaalt de werkgever juist de hoogste premie. Wat moet je doen om voor de lage premies in aanmerking te komen?

Vraag je af of de gewoonte om nieuwe medewerkers met een tijdelijk contract te laten starten nog wel van deze tijd is. Bied ze een vast contract, dan heb je bovendien 2 maanden proeftijd. Moet je onverhoopt ontslag aanvragen dan is dat makkelijker en goedkoper geworden, dus ook dat is geen echte belemmering meer. Tel daarbij op dat een vacature met een aanbod voor een vast contract meer reacties oplevert dan een tijdelijk contract en dat is in de huidige arbeidsmarkt van groot belang.

Zorg dat je een contract voor onbepaalde tijd afsluit waarin een vast aantal uren (bijv. per jaar of per maand) is benoemd en bereken het daarbij behorende vaste maandsalaris. Bij een fulltime medewerker is dat als vanouds bijv. 40 uur per week, maar bij parttimers die flexibel moeten worden ingezet is het benoemen van een maand- of nog beter, een jaar-urennorm verstandiger.

Doe dit waar het kan ook met oproepkrachten: de nieuwe wet verplicht dat indien oproepmedewerkers langer dan 12 maanden voor je hebben gewerkt (in veel gevallen dus vóór 1 februari), ze een contractaanbod moeten krijgen. Bied hun indien mogelijk een vast contract met een vast maandsalaris waarbij de uren kunnen fluctueren per week of maand. Extra voordeel: dan hoef je ook geen rekening meer te houden met de nieuwe oproepregels (4 dagen van tevoren oproepen, bij wijzigingen toch doorbetalen, etc.)!

Bewaak het aantal uren bij parttimers, zelfs als je terecht de lage premie hebt toegepast, maar je hebt gedurende het jaar 30 % meer uren verloond dan contractueel vastgelegd, vindt premieherziening plaats en mag je alsnog nabetalen. Als je maandelijks of per kwartaal regie voert kun je de inzet van de parttimers bijsturen of indien noodzakelijk zelfs een nieuw contract overeenkomen met je medewerker.

Zorg vóór 1 april dat alle contracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn ondertekend en vastgelegd in het dossier. Als een tijdelijk contract ooit stilzwijgend is omgezet naar onbepaalde tijd is dat dus niet voldoende om de lage WW-premie te mogen toepassen. Zorg dan voor een addendum. Vermeld het soort contract bovendien op de salarisstrook, -ook dat is een wettelijke administratieve verplichting.

Heb je hulp nodig om alles in één keer in goede banen te leiden? Plan vandaag nog een afspraak in met de financieel professional bij jou in de buurt.

Januari 2020