Top
horeca personeel aantrekken

Horeca Personeel aantrekken? Denk in rollen in plaats van functies

Leestijd: 5 minuten

Enorme uitdaging

Geen goed personeel kunnen vinden voor je horecazaak. Het was al een groot probleem voordat Corona de situatie alleen nog maar verslechterde. De mensen die nog in de horeca werkten zijn grotendeels uitgewaaierd over andere branches waar wel werk te vinden was en na de heropening van de horeca zijn er maar slechts een handvol teruggekeerd naar de horecabranche. Een slecht imago had de horeca al door verhalen over lange werkdagen, keihard werken en slecht betaald worden. Daar is dan ook nog de grote onzekerheid bijgekomen omdat de horeca de belangrijkste knop blijkt om aan te draaien als Corona weer oplaait. En dat terwijl het werken in de horeca echt heel leuk en leerzaam kan zijn.

Met minder animo voor de horecaopleidingen, veel horecamedewerkers die de branche definitief hebben verlaten staat de horeca voor een enorme uitdaging! Er moet structureel veel veranderen om de klassieke horeca niet ten onder te laten gaan.

Meerdere oorzaken maar welke kun je beïnvloeden?

Een gegeven is dat er teveel horeca is, dat de horeca te goedkoop is (om zowel je personeel goed te betalen en er zelf een goede boterham aan te verdienen) en dat de klassieke horecabaan de jeugd minder aanspreekt omdat ze op zoek zijn naar een hele andere werk-privébalans. Hoe behoud je dan in deze tijden je goede krachten en trek je toch de juiste mensen aan om je bedrijf te laten draaien? Ik denk door het loslaten van het traditionele generieke “Horeca functiehuis” en je personeelsbehoefte anders te bepalen door maatwerk functies op te stellen die bij jouw bedrijf passen.

De functie nu

Als we nu een functie schetsen is het een baan met een doorgaans uitgebreide functieomschrijving. Deze functie vervul je en je voert de bijbehorende taken uit. Promotie is verticaal gericht op een grotere span of control (leidinggeven) en grotere verantwoordelijkheid voor middelen. Je wordt herkend aan de hand van je “hiërarchische plek”, grootte van je team en je privileges. Leidinggeven doe je op basis van verantwoordelijkheden, aantallen, cijfers en resultaten. Groei resulteert in meer macht en bredere vaardigheden.

De functie straks

Je functie bestaat straks uit een aantal rollen, die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit een aantal compacte takensets. Je werk omvat een herkenbare bijdrage en je draagt dus bij aan teamresultaten en voegt waarde toe. Promotie is horizontaal gericht op meer verantwoordelijkheden door kennis en kunde. Leidinggeven is dus slechts 1 manier van carrière maken en niet voor iedereen een stap voorwaarts. Je kennis en kunde is leidend en niet de rang die je hebt verworven. Groei ontstaat door verdiepte vaardigheden en erkenning door collega’s.

Basis functiehuis met rollenset

Zoals gezegd moeten de huidige te uitgebreide functies wijken voor een compact basis functiehuis van 3 max 4 functies. Bijv:

 • leidinggevende
 • Senior medewerker
 • Medewerker
 • Leerling

Deze basisfunctie geeft de richting aan van het type medewerker maar belemmert niet op voorhand kandidaten die in de traditionele functieomschrijving niet in aanmerking kwamen doordat ze maar 90% van alle taken zouden kunnen vervullen. Deze basisfunctie wordt dan gevuld met een aantal procesgerichte rollen. Iedereen krijgt een kernrol die aangevuld wordt met tijdelijke rollen (rollen die je niet elke dag of het hele jaar door moet vervullen). Op basis van de persoon kunnen dan nog persoonsgebonden rollen toegekend worden (rollen die op basis van kennis en kunde specifiek aan een persoon zijn toe te schrijven). Bijvoorbeeld: de inwerker, de stocker, de schenker, de doorgever, de planner. Zo kunnen medewerkers onderling elkaar ook makkelijker vinden als ze een vraag hebben. Door middel van job crafting creëren we een duidelijk functieprofiel dat aansluit bij de rollen die vervuld moeten worden. Je kunt gerichter op zoek naar de juiste kandidaat maar ook kan je deze functie opsplitsen in losse rollen die je bij bestaande medewerkers neerleggen die dit willen en kunnen.

Maatwerk

Omdat de losse rollen zijn opgebouwd uit een aantal concrete taken, is het makkelijker op zoek te gaan naar de juiste medewerker. Door deze taken dus flexibel bij 1 of meerdere medewerkers neer te leggen word je veel flexibeler als organisatie maar benut je ook veel meer de talenten van je medewerkers. Hiervoor is het wel van groot belang dat je je huidige medewerkers betrekt bij de rollen die vervuld moeten worden en dat je je in ze verdiept. Als je weet welke kennis en kunde je medewerkers hebben, breder dan alleen horecakennis, zul je verrast staan hoeveel taken je kunt verdelen en uitbesteden. Ook is het goed om te kijken welke rollen je wanneer nodig hebt. Sommige rollen kun je mogelijk verplaatsen naar tijdstippen wanneer er meer personeelsaanbod is. Denk hier aan de jonge moeder die alleen in de ochtenden beschikbaar is omdat haar kind op school zit maar die prima de “prep” kan voorbereiden maar ook aan de oproepkracht die thuiswerkend de kostprijscalculatie doet voor de chefkok.

“Einstein” sprak de wijze woorden: “Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg”. In dit geval zeg ik: “ Als je doet wat je altijd deed krijg je niet meer wat je altijd kreeg”! Dus laat de gebaande paden los en kom in actie! Voordat het te laat is.

Meer weten of in rollen denken voor jouw horecabedrijf van toepassing kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op dan bespreken we de mogelijkheden.

 

Bas van Kooten, oamkb Horeca

 

Wist je dat:

 • we ook kunnen helpen bij het werven en selecteren van personeel?
 • we ook kunnen helpen bij het opstellen van “arbeids”contracten?
 • we ook veel kennis hebben op het gebied van personeelsmanagement?
 • we ook de gehele personeelsadministratie kunnen verzorgen?
 • we ook kunnen helpen bij het efficiënter plannen en roosteren van medewerkers?
 • we ook kennis hebben van diverse personeelssystemen die in jouw horecabedrijf van pas komen?
 • we ook je boekhouding online kunnen verzorgen?
 • we ook kunnen helpen je winst te verhogen?