Top
Hoe houd je je voorraadruimte veilig in je horecazaak?

Hoe houd je je voorraadruimte veilig in je horecazaak?

Leestijd: 3 minuten

Ben je horeca-ondernemer? Dan heb je een magazijn nodig om je producten en andere zaken op te kunnen slaan. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren, zonder gevaar voor instorten, omvallen of kantelen. Hoe zorg je voor een veilig magazijn in je horecazaak?

De inrichting van je magazijn moet voldoen aan de veiligheidsnormen. Zo moeten magazijnstellingen voldoen aan de geldende normen voor wat betreft de constructie:

 • Van alle onderdelen moet het maximaal toelaatbare draagvermogen bekend zijn én dit moet op de stellingen zichtbaar zijn aangegeven
 • Er moeten maatregelen zijn genomen om valgevaar van voorwerpen te voorkomen (denk aan een hekwerk aan één kant van de stelling)
 • Er moeten maatregelen worden genomen om aanrijden tegen een stelling te voorkomen (zorg bijvoorbeeld dat er in de hoogte en in de breedte tussen stellingen voldoende ruimte is)
 • Magazijnstellingen moeten periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd. Het keuringsproces en de keuringseisen van arbeidsmiddelen staan beschreven in de Arbowet. 
 • Medewerkers moeten voorlichting krijgen over het werken bij en met magazijnstellingen.

Normering voor stellingen

Voor magazijnstellingen zijn verschillende normeringen belangrijk. In deze normeringen zijn de wettelijke eisen vastgelegd.

Tip: ga na in welk jaar je stelling is aangeschaft. Zo moeten stellingen van vóór 2009 voldoen aan normeringen NEN 5051, NEN 5052 en NVM 5053. Maar stellingen die zijn aangeschaft ná 2009 moeten voldoen aan de normering NEN-EN 15620. 

Praktijkrichtlijn

Heb je een grote horeca-onderneming en maak je in je magazijn gebruik van magazijntrucks? De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5054 geeft richtlijnen voor het gebruik van palletstellingen in combinatie met magazijntrucks. De veiligheid in het magazijn speelt ook bij de interactie met magazijntrucks en magazijnmedewerkers.

In de NPR 5054 staan zowel jouw verantwoordelijkheden omschreven, als die van de leverancier van de magazijnstellingen. Daarnaast wordt aangegeven dat je de verantwoordelijkheden moet vastleggen in een ‘Verklaring voor toegestaan gebruik’.

Controleren en inspecteren

Je moet kunnen aantonen dat de magazijnstellingen voldoen aan al deze normen. Dat is mogelijk door de stellingen periodiek te laten inspecteren en te onderhouden.

Stellingen moet je beschouwen als arbeidsmiddelen, die periodiek gekeurd en geïnspecteerd moeten worden. Ons advies:

 • Leg een dossier aan met daarin de volgende informatie: Verklaring van toegestaan gebruik, Verklaring van juiste montage, werkinstructie(s) voor de stelling en eventueel de magazijntruck(s), relevante tekeningen en montagerichtlijnen.
 • Laat de stellingen niet alleen één keer per jaar keuren, maar doe dat ook na schade, verplaatsing of wijziging in de opstelling.
 • Laat de keuringen uitvoeren door een onafhankelijke, externe keurmeester.
 • Zorg daarnaast binnen je bedrijf voor een periodieke (bijvoorbeeld een wekelijkse of maandelijkse) inspectie van het gebruik en de staat van onderhoud van de stellingen, en van het intern transportmaterieel.
 • Leg de resultaten vast in een rapportage.
 • Zorg voor een duidelijke werkinstructie en neem daarin op dat medewerkers die schade veroorzaken, dit moeten melden bij de verantwoordelijke medewerker.
 • Zorg voor een meldingsprocedure.

Wil je meer advies over normen en regelgeving rondom magazijnen? Neem dan contact met ons op.

April 2020