Top
Boete met de bedrijfsauto, wie betaalt? - Bedrijfsadvies

Boete met de bedrijfsauto, wie betaalt?

Leestijd: 4 minuten

Het is een veelvoorkomende situatie: een werknemer krijgt een verkeersboete terwijl hij rijdt in een auto van de zaak. Maar wie is er nu echt aansprakelijk voor deze kosten? In deze blog duiken we dieper in de verantwoordelijkheden en rechten van zowel werkgever als werknemer.

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen over hoe je als werkgever om moet gaan met boetes in de bedrijfsauto? Onze ervaren bedrijfsadviseurs kunnen je voorzien van gepersonaliseerd advies en praktische oplossingen.

Kan de werknemer verantwoordelijk worden gehouden voor boetes?

Je denkt misschien snel dat de werknemer de boete moet betalen, omdat hij de overtreding begaan heeft. Echter, het is niet altijd zo zwart-wit. De wet ziet een boete veroorzaakt in een bedrijfsauto als een vorm van ‘schade’. Normaal gesproken is de werkgever verantwoordelijk voor schades veroorzaakt door werknemers tijdens werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Wanneer draait de werkgever op voor de boetes?

Er zijn situaties waarin jij als werkgever de boetes niet kunt verhalen op de werknemer:

  • Als de snelheidsovertreding plaatsvond door een onredelijk hoge werkdruk
  • Bij overbelading van het voertuig zonder duidelijke instructies over het meten of wegen ervan
  • Als jij als werkgever specifieke instructies hebt gegeven die leiden tot overtreding van rij- en rusttijdenwetgeving

Wanneer kan de werknemer zelf aansprakelijk gesteld worden?

De werknemer is aansprakelijk in gevallen zoals:

  • Snelheidsboetes waarbij geen schuld bij de werkgever ligt
  • Als de werknemer de lading niet goed vastzet ondanks jouw instructies
  • Het missen van een vereist wegenvignet omdat de werknemer de werkmap niet heeft geraadpleegd
  • Overtredingen van rij- en rusttijdenwetgeving terwijl jij duidelijke instructies hebt gegeven

Wat te doen bij aansprakelijkheid van derden?

Soms kan een derde partij aansprakelijk zijn, zoals bij een ongeval veroorzaakt door een ander voertuig. In zulke gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor de boete bij die derde partij.

Welke ervaring had een MKB-klant met een verkeersboete in de bedrijfsauto?

Een van onze MKB-klanten, een eigenaar van een klein transportbedrijf, stond recent voor een uitdaging toen een van zijn chauffeurs een flinke snelheidsovertreding maakte. Deze overtreding leidde tot een aanzienlijke boete. De werknemer was onderweg naar een dringende levering en overschreed de snelheidslimiet aanzienlijk om op tijd te komen. Ondanks de druk van de situatie, had onze klant duidelijke regels gesteld over het naleven van de verkeerswetten, welke duidelijk gecommuniceerd waren aan alle werknemers.

In eerste instantie werd de boete naar het bedrijf gestuurd, zoals gebruikelijk is. Echter, omdat onze klant kon aantonen dat hij zijn werknemers consequent informeerde over het belang van het volgen van de verkeersregels en omdat er geen sprake was van onredelijk hoge werkdruk vanuit zijn kant, werd besloten dat de werknemer zelf verantwoordelijk was voor het betalen van de boete. Deze beslissing benadrukte het belang van verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid, zelfs onder tijdsdruk.

Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om duidelijke beleidslijnen te hebben en deze consequent te communiceren aan hun werknemers. Het zorgt niet alleen voor een duidelijk begrip van de verwachtingen, maar helpt ook bij het beschermen van het bedrijf tegen financiële lasten door nalatigheid van werknemers.

Praktische tips voor het voorkomen van boetes

Het is belangrijk om elke situatie individueel te beoordelen. Geef je werknemers duidelijke instructies en voldoende tijd voor hun ritten. Informeer ze goed over de regels en de verwachtingen om boetes te vermijden. Door deze stappen kunnen jullie mogelijk de kosten van verkeersboetes in de bedrijfsauto minimaliseren.

Ben je op zoek naar meer advies over dit onderwerp? Onze ervaren bedrijfsadviseurs staan klaar om je te helpen. Maak een vrijblijvende afspraak en ontdek hoe je de risico’s kunt beperken en zorg voor een duidelijk beleid binnen jouw bedrijf.