Top

Hoe ga je om met negatieve rente?

negatieve rente

Leestijd: 4 minuten

Het is eigenlijk nog vrij nieuw: banken die negatieve rente vragen over je spaargeld. Voorheen was dit alleen het geval bij enorm grote bedragen op de rekening, maar nu rekenen veel banken al negatieve rente vanaf €100.000. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Open nieuwe rekeningen

De negatieve rente wordt pas berekend over je spaargeld als je boven de €100.000 euro uitkomt. Je hebt dus een aantal mogelijkheden. Je kunt je geld stoppen in aandelen, of er goederen mee kopen. Als je dat niet wilt, kun je jouw geld verspreiden over meerdere rekeningen als je die hebt. Op elke rekening kun je dan apart tot €100.000 euro hebben zonder dat je negatieve rente betaalt. Het kan wel zijn dat jouw bank anders omgaat met spaargeld van dezelfde rekeninghouder over meerdere rekeningen, en de invloed hiervan op negatieve rente. Ga dit dus eerst na bij jouw bank. Wanneer je geen aanvullende rekeningen hebt is er op dit vlak weinig te winnen. Banken openen namelijk steeds minder vaak nieuwe rekeningen. De kans dat ze dit voor jou zullen doen is dan ook klein. Maar zijn er nog andere mogelijkheden om negatieve rente te voorkomen?

Heb je kinderen? Verstrek een renteloze lening

Als je vertrouwen hebt dat je kind goed met geld kan omgaan, is het misschien een idee om een renteloze lening aan je kind te verstrekken. Ook je kind kan tot €100.000 euro op de rekening zetten, en zo voorkom je dat jij negatieve rente aan de bank moet betalen. Daarnaast ontvangt je kind wellicht nog een klein beetje rente van de bank en mag je jouw kind ook belastingvrij rente betalen. Als de rente die je aan je kind betaalt lager uitvalt dan dat wat je aan de bank zou betalen, komt het alsnog voordeliger uit.

Let op: de Belastingdienst kan het rentevoordeel van het kind zien als een schenking en het rentevoordeel zetten op 6%. In 2021 is de vrijstelling 6.604 euro, dus tot een renteloze lening van 100.000,- valt dit nog hieronder.

Als je van deze methode gebruik maakt is het wel enorm belangrijk om een schriftelijke leningsovereenkomst te maken. Een aantal dingen die je hierin moet vastleggen zijn:

  • dat deze lening bedoeld is om de negatieve rente van de bank te voorkomen
  • dat je het geld op elk moment kunt opeisen
  • hoeveel rente je aan jouw kind betaalt

Lening met je BV

Je kunt ook geld aan je BV uitlenen. Dit is alleen aan te raden als de BV weinig risico’s kent, zoals bijvoorbeeld bij een holding-BV. Ook moet de BV zakelijk handelen, dit is gelukkig al het geval als je de BV meer in rente betaalt dan de bank vraagt. Hierbij is de aan de BV betaalde rente aftrekbaar in box 1 op grond van de terbeschikkingstellingsregeling. Met andere woorden: je betaalt aan je BV iets meer negatieve rente i.p.v. aan de bank. 

Je kunt hiernaast ook lenen van jouw BV. Je krijgt hiermee een schuld aan je BV, maar ontvangt wel rente. De rente is bij je BV aftrekbaar en is privé onbelast, omdat in box 3 je banksaldo wel toeneemt, maar daar staat een schuld tegenover. Op die manier wordt privé vrijwel niets belast. Met andere woorden: jouw BV betaalt jou negatieve rente. 

Ook bij het lenen van en aan de BV is het belangrijk om een schriftelijke leningsovereenkomst op te stellen, en weet ook dat het niet meteen duidelijk is of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat.

Vermogensadvies

Op basis van de doelstellingen, risicoprofiel en financiële positie kan een vermogensadviseur een vermogensplanning voor het vermogen binnen het bedrijf en privé opstellen. De negatieve spaarrente en lage hypotheekrente kan invloed hebben op keuzes die er gemaakt worden. Voor (middel)lange termijn beleggingen zijn met een neutraal risicoprofiel nog goede rendementen behalen. Is het dan nog logisch om een groot bedrag aan liquiditeiten aan te houden tegen een negatief rendement voor  onzekere uitgaven in de toekomst als deze onzekere uitgaven ook gefinancierd kunnen tegen een lagere rente dan de beleggingsinstrumenten aan inkomen genereren? Ook voor de wat kortere termijn (6 maanden) kunnen gestructureerde beleggingsproducten met een laag risicoprofiel aangekocht worden met een positief rendement. Neem hiervoor contact op met de vermogensspecialisten bij OAMKB.

Als je vragen hebt over onderwerpen uit deze blog, helpen we je bij oamkb maar wat graag. Neem hier contact op met een kantoor bij jou in de buurt.