Top

Wat betekent Brexit voor Nederlandse ondernemers?

Brexit

De kogel is door de kerk; Brexit is een feit. Welke gevolgen heeft deze splitsing voor ondernemers die zaken doen met bedrijven, organisaties of klanten in het Verenigd Koninkrijk? Hier zijn een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden.

Welke gevolgen heeft Brexit voor jouw bedrijf? Neem contact op met jouw lokale oamkb adviseur voor meer informatie.

BTW en invoertarieven

Bij goederen die geïmporteerd worden uit een land buiten de EU is er BTW verschuldigd. Wanneer je in aanmerking komt voor een artikel 23 vergunning hoeft dit bedrag niet bij de Douane afgerekend te worden, maar kan dit op de BTW aangifte worden ingevuld. De voorwaarden en het aanvraagformulier kun je op deze pagina van de Belastingdienst bekijken. Momenteel is er nog sprake van een overgangsperiode, wanneer er geen afwijkende afspraken gemaakt worden zullen daarna de World Trade Organisation invoertarieven gehanteerd worden evenals EU heffingen voor producten die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn. Zo kunnen de kosten voor inkoop flink oplopen.

Aansprakelijkheid

Voorheen was de producent verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van producten uit Engeland, nu geldt dit voor de importeur. Alle import goederen moeten voldoen aan de regels die gelden binnen de Europese Unie evenals de Nederlandse wetgeving. In plaats van de EU Product Aansprakelijkheid Richtlijn zoals deze voorheen van toepassing was, geldt nu de Consumer Protection Act. Wanneer deze wetgeving afwijkt van de EU wetgeving kan dit voor problemen zorgen. Na de Brexit kunnen de regels steeds verder uiteen lopen.

Landbouw, cultuur en parallel import

Als landbouw onderneming of als importeur van biologische producten zal na de overgangsperiode certificering en keuring om de hoek komen kijken. Wanneer er bederfelijke waren geïmporteerd worden, of bij goederen die snel geleverd moeten worden kan er vertraging ontstaan bij eventuele controles aan de grens. Bij culturele producten zoals antiek, en kunstobjecten die uitgevoerd worden om later weer terug te keren, kunnen er zaken veranderen. Via de website van de Erfgoedinspectie kun je nalezen wat de impact van Brexit kan zijn voor cultuurgoederen. Wanneer je producten importeert van buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen toestemming is verkregen door de producent, betreft dit parallel import. Wanneer de Brexit overgangsperiode voorbij is zal het Verenigd Koninkrijk als land buiten de EER beschouwd worden, wat betekent dat er toestemming gevraagd moet worden bij de producent.

Blijf up-to-date over Brexit

Er is al veel veranderd, na de overgangsperiode kan dit nog flink toenemen. De Europese Unie heeft hiervoor Preparedness Notices opgesteld waarin scenario’s worden belicht die van toepassing kunnen zijn wanneer afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk blijken te zijn. Houd de websites van de Belastingdienst, de Douane en de Kamer van Koophandel dus in de gaten voor updates. Houd er rekening mee dat Brexit onlangs pas van kracht is geworden. De kans is groot dat er op termijn nieuwe afspraken gemaakt worden tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa. Jouw oamkb administratiekantoor houdt uiteraard bij welke gevolgen dit heeft voor jou als ondernemer in Nederland.

Engeland lijkt verder weg dan ooit, gelukkig blijven de bedrijfsadviseurs van oamkb gewoon in de buurt. Online en met een kantoor in jouw regio!

26 februari 2020