Top

Stichting Coronaclaim MKB dringt aan op sanering van belastingschulden MKB

Coronaclaim MKB

Stichting Coronaclaim MKB dringt aan op sanering van belastingschulden MKB

Leestijd: 4 minuten

Als gevolg van de corona maatregelen van de regering zitten MKB-ondernemers opgescheept met €20 miljard aan belastingschulden. Daarnaast is er voor €6 miljard aan extra leningen en afgeperkt vermogen opgebouwd en worden de gemiste inkomsten geschat op €30 miljard.

Naast de belastingschuld hebben MKB-ondernemers ook hun spaarrekeningen moeten leegtrekken; betalingsregelingen bij verhuurders en andere kredietverstrekkers moeten treffen. Velen hebben zelfs leningen bij vrienden en familie moeten aangaan.

Stichting Coronaclaim MKB komt op voor MKB-ondernemers

De regering heeft de corona maatregelen genomen om de gehele bevolking te beschermen. Een goede gezondheidszorg is immers in ieders belang. Verrassend genoeg zijn het de MKB- ondernemers die opdraaien voor de financiële kosten, ontstaan door de corona crisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen. De Stichting dringt dan ook aan op een compensatie voor de belastingschuld onder MKB-ondernemers.

Faillissementen zijn onvermijdelijk als compensatie niet wordt toegekend. De faillissementen zullen ook vergaande gevolgen hebben voor andere ondernemingen en de werkgelegenheid. De eerste belastingschulden moeten in oktober al afgelost worden. Tot die tijd kunnen én zullen we samen optreden voor compensatie.

De Stichting Coronaclaim MKB bereidt een bodemprocedure voor op basis van bestaand recht voor schadevergoeding bij overheidsingrijpen. Dit is in samenwerking met een maatschappelijk betrokken advocatenkantoor uit Amsterdam.

Wie is Stichting Coronaclaim MKB?

De Stichting Coronaclaim MKB is een initiatief van Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper. Petiet is CEO van financieel dienstverlener oamkb, met meer dan 3500 klanten in het MKB. Pouw is oprichter, CEO en voorzitter van MKB-belangenorganisatie beUnited, met meer dan 40.000 leden een krachtige stem in de politiek. Koper is eigenaar van de winkels Gute Laune en bevlogen MKB-ondernemer.

274.000 ondernemingen dragen 5,8% rijksbegroting

De totale belastingschuld bedraagt €20 miljoen, dit is 5,8% van de rijksbegroting. Deze schuld wordt gedragen onder 274.000 ondernemers. Het is voor MKB-ondernemers onbetaalbaar om op eigen houtje een gerechtelijke procedure te starten tegen de Staat. Als MKB-ondernemers de krachten bundelen zijn er wel mogelijkheden. Via een crowdfunding, opgezet door Stichting Coronaclaim MKB, is het mogelijk om door de rechter de schade vast te laten stellen. Om de bodemprocedure tegen de Staat te starten is er een serieus bedrag nodig.

Mochten we in overleg met de overheid tot een sneller resultaat komen, dan hebben we minder geld nodig omdat het dan niet tot een langdurige bodemprocedure komt. Elke hulp of aanmelding is dus welkom!

MKB- ondernemers samen sterker

Voor een bijdrage van €450,- per MKB-ondernemer vraagt Stichting Coronaclaim MKB per soort gezamenlijk precedenten aan de rechter. Uit alle deelnemende MKB – ondernemers schuift Stichting Coronaclaim MKB 10 tot 20 ondernemers naar voren als rolmodellen. Deze ondernemers laten als voorbeeld hun schade bepalen door de rechter. Hierna kunnen de overige deelnemende MKB -ondernemers met het vonnis in de hand eigen schade laten vaststellen door de rechter.

De MKB- ondernemer krijgt beschikking over het gehele dossier van het vonnis. Hiermee wil de Stichting Coronaclaim MKB bereiken dat het voor getroffen ondernemers makkelijker wordt schade te claimen zonder dat zij duizenden euro´s aan advocaatkosten kwijt zijn. Ook kan de actie worden gesteund door geld te doneren op Getfunded.

Op zoek naar proces financierder

De Stichting heeft veel berichten gekregen van MKB-ondernemers die wel hun compensatie willen claimen, maar helemaal geen geld meer hebben. Voor die mensen zoekt de Stichting momenteel een proces financierder zodat ook deze MKB-ondernemers geholpen kunnen worden.

Geen winstoogmerk

De stichting wil niet verdienen aan de ellende van anderen en heeft dus geen winstoogmerk. Het bestuur werkt onbezoldigd.

MKB grootste werkgever in Nederland

De ruim 2 miljoen MKB-ondernemers die Nederland telt zijn samen verantwoordelijk voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. De grootste werkgever in ons land dus. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet genoeg aandacht krijgt in de politiek en dat ondersteuning achterblijft. Om de schade, die de maatregelen hebben veroorzaakt, aan te kaarten is het MKB genoodzaakt naar de rechter te stappen. De rechtszaak gaat niet over de maatregelen zelf, maar over het saneren van de belastingschuld.

Wil je aansluiten bij Coronaclaim?

Vul je gegevens dan in op www.coronaclaim.nl. Bij vragen kun je ons mailen via compensatie@coronaclaim.nl.