Top
coronasteun 10 miljard

Coronasteun voor bedrijven lager dan gedacht

Leestijd: 6 minuten

Een virus heeft geen portemonnee, geen belastingplicht en ook geen recht op uitkering. Een virus heeft als enige doel zich verder te verspreiden. Het coronavirus heeft dus lak aan financiële tegenslag voor bedrijven, een tuimelende economie of steunmaatregelen vanuit de overheid. De overheid heeft wel baat bij een ‘gezond’ ondernemersklimaat. In september 2021 gaf Jacco Vonhof (voorzitter van MKB-Nederland) aan dat hij woedend was over het besluit om te stoppen met de coronasteun per 1 oktober 2021. Uiteindelijk is niet alle steun gestaakt en er zijn nog steeds mogelijkheden om kosten te verhalen of te verleggen. Uit een eenvoudige rekensom blijkt dat de miljarden die de overheid in corona ondersteuning heeft gesproken onder
de streep aanzienlijk lager uitvallen. Dat vinden we bij oamkb een interessant onderwerp, hoog tijd dus om in de cijfers te duiken!

Niet 80 maar 10 miljard steun aan bedrijven

Vonhof windt er geen doekjes om in een interview met de Telegraaf uit september 2021. Hij is ‘pislink’ over de beslissing om te stoppen met de coronasteun met ingang van oktober 2021. Wat zal dat een mooie tijd zijn geweest, met de gedachte dat we een winter zonder corona zouden beleven! Nu, in februari 2022, zien we landen om ons heen weer voorzichtig opengaan terwijl bij ons vooral wordt gediscussieerd over mondkapjes van het type I of II. Eerlijk is eerlijk, er mag meer open en tijden worden ruimer maar we zijn er nog niet. Wat is er gebeurt met die 80 miljard euro aan overheidssteun waar de regering zo trots op was?

De overheid heeft meerdere malen een bedrag van 80 miljard euro aan overheidssteun genoemd. Dat is veel geld om de economie draaiende te houden. Toch is er wel wat af te dingen op die 80 miljard. Zo werd er pakweg 30 miljard euro geoormerkt voor het Openbaar Vervoer en teststraten. Dan houden we 50 miljard over voor het bedrijfsleven.

Voor 20 miljard betreft het uitstel van belasting. Dit houdt in dat verschuldigde belasting op een later tijdstip voldaan mag worden. Dit kun je steun noemen, maar het grootste deel komt vroeg of laat toch weer in de staatskas terecht. Dan blijft er nog 30 miljard euro over. Het grootste deel hiervan ging op aan de NOW regeling. Dit is volgens Vonhof een uitkering om te voorkomen dat werkgevers personeel moeten ontslaan.

Als de NOW regeling niet bestond, dan zouden deze werknemers voor een groot deel in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Een andere naam, hetzelfde potje dus. In deze rekensom blijft er nog zo’n 10 miljard over aan ‘echte’ steun.

Ondernemers hebben ongeveer 6 miljard bijgelegd door leningen aan te gaan of aanspraak te maken op het eigen vermogen. Daarbij wordt pakweg 30 miljard aan inkomsten die niet gerealiseerd zijn nog niet eens meegeteld.

Steun van de overheid helpt de economie

Als de cijfers niet kloppen, waarom vindt Vonhof het dan belangrijk dat de steun doorgaat? Omdat hij ondanks de harde cijfers van mening is dat steun van de overheid heeft bijgedragen aan de economie, het bedrijfsleven en het MKB in het bijzonder. De lockdown maatregelen treffen sommige sectoren veel harder dan andere sectoren waar de deuren wel op een kiertje mogen. Denk aan de horeca en evenementen organisaties.

De kritiek op het staken van de coronasteun kwam van meer kanten, de regering besloot daarom in december 2021 om steun- en financieringsregelingen ook in 2022 door te zetten. Op dit moment gaat het om de volgende regelingen:

 • TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • OVK: Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw
 • TRSEC: Garantieregeling evenementen
 • ATE: Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
 • KKC: Kleine Kredieten corona garantieregeling
 • GO-C: Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)
 • BMKB-C: Verruiming Borgstelling MKB-kredieten vanwege corona
 • BL-C:Borgstellingskrediet Landbouw met overbruggingskrediet vanwege corona

Maatwerk is goed natuurlijk, al deze regelingen kunnen het wel ingewikkeld maken. Welke regelingen zijn van toepassing op jouw bedrijf, kunnen ze gecombineerd worden of moet je keuzes maken? Uiteraard staan de oamkb Tribe Members altijd klaar voor hun klanten maar echt transparant is het natuurlijk niet.

Hoe is de situatie in Europa?

Als we naar Europa en met name de EU kijken dan is er een bedrag van 750 miljard euro uitgetrokken om de kosten van de corona pandemie te dekken. Dit bedrag komt uit het Europees Corona Herstelfonds. Daarbij is er 390 miljard euro beschikbaar als subsidie en 360 miljard wordt verdeeld in de vorm van leningen. Landen moeten zelf plannen maken om geld te krijgen of lenen uit het hulpfonds, het bedrag wordt dus niet evenredig verdeeld. Als er onvoldoende voortgang wordt geboekt dan kunnen landen aan de noodrem trekken. De begroting regels zoals deze zijn overeengekomen binnen de EU zijn tot nader order opgeschort.

Coronavirus en ondernemers

Een bedrijf kan geen virus oplopen, het bedrijf kan wel de gevolgen ondervinden van corona. De overheid heeft meerdere regelingen in het leven geroepen. Hier zijn een aantal regelingen met de beoogde doelstelling van iedere regeling:

 • NOW regeling: Op het moment van schrijven is NOW-6 vanaf 14 februari 2022 de meest recente regeling in de NOW reeks. Deze regeling is van toepassing op bedrijven met personeel die minimaal 20 procent minder omzet realiseren.
 • Bbz (Bijstand voor Zelfstandigen): ZZP’ers die te kampen hebben met financiële problemen kunnen via de gemeente de Bbz aanvragen. Tozo keert niet terug, de toetsing voor de Bbz is wel versoepeld.
 • Tozo: Het terugbetalen van de Tozo lening begint op 1 juli 2022. De looptijd van deze leningen is 6 jaar. Over januari t/m juni 2022 hoeft geen rente betaald te worden.
 • TVL regeling: Als in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 minder omzet gegenereerd wordt dan kun je bij het RVO een tegemoetkoming aanvragen. Denk hierbij aan de huur, verzekeringspremies of abonnementen.

De uitstel van betaling van de Belastingdienst is verlengd t/m 31 maart 2022. De invorderingsrente is verlaagd tot 0,01 procent. Dit percentage is van toepassing tot 1 juli 2022, daarna zal dit percentage oplopen tot 4 procent vanaf 1 januari 2024.

Evenementen, cultuur en sport

Het is geen geheim dat de coronamaatregelen een grote impact hebben gehad op de evenementen sector, culturele instellingen en sportverenigingen. Voor geplande evenementen die geen doorgang kunnen vinden is de TRSEC van toepassing t/m 30 september 2022. Daarnaast is er de ATE regeling die reeds gemaakte kosten kan vergoeden. Ook deze regeling is verlengd t/m 30 september 2022. Theaters, concertzalen en podia kunnen in aanmerking komen voor een compensatieregeling. Organisatoren van sportevenementen die omzet missen omdat er geen publiek mag komen kijken kunnen subsidie aanvragen via regelingen voor de sport sector.

Ook voor de landbouwer sector en voor reisorganisaties zijn er regelingen beschikbaar. Let hierbij altijd op om wat voor een soort regeling het gaat. coronasteunmaatregelen kunnen als subsidies worden verstrekt, compensatie van inkomstenderving of in de vorm van een lening of uitgestelde betaling.

Bij oamkb zijn een we een actie gestart om compensatie te claimen voor alle gedupeerde ondernemers. Het is nu tijd om de balans op te maken wie de rekening gaat betalen. Corona is geen normaal ondernemersrisico, maar een zaak over gezondheidszorg en die betalen we met het hele volk. Wil je ook bijdragen en samen een vuist maken? Kijk dan op coronaclaim.nl voor meer informatie.