Top

8 regelingen die jouw bedrijf vooruit helpen

Corona-crisis: Nieuwe maatregelen voor ondernemers op een rij

Het kabinet is in 2020 tot een aantal maatregelen gekomen om de gevolgen van de Corona-crisis voor zzp´ers en MKB ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat o.a. personeel doorbetaald kan worden, dat er een overbrugging is voor de aankomende maanden en dat er extra krediet mogelijkheden zijn. In deze blog zetten we alle maatregelen voor je op een rij. Ook lees je wat je als ondernemer moet doen om gebruik te maken van de maatregelen en hoe de bedrijfsadviseurs van oamkb je kunnen helpen.

Wil je meer informatie? De bedrijfsadviseurs van oamkb staan voor je klaar.

Onderstaand alle huidige Corona regelingen op een rij: 

Regeling tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

Getroffen ondernemers met een verwachte omzetverlies van minimaal 20% kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden, en kan éénmaal een periode van 3 maanden verlengd worden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en kan oplopen tot maximaal 85% van de loonsom. De loonsom mag met 10% dalen ten opzichte van juni 2020. Hierbij blijft de subsidie hetzelfde.De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV.

Let op: werkgevers die NOW steun ontvangen hebben een inspanningsplicht. Dit wil zeggen dat je als werkgever verplicht bent om je in te spannen in de begeleiding van werknemers naar nieuw werk als je werknemers ontslaat. Indien je een werknemers ontslaat omdat er geen werk meer voor hen te doen is, moet dit dus worden gemeld met het UWV. Als dit niet gebeurt gaat er 5% van de subsidie af.

Regeling tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers

De TOZO regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, als aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Tozo is bedoeld voor ondernemers die nu een inkomen hebben onder het sociaal minimum of die liquiditeitsproblemen hebben waarvoor een bedrijfskrediet nodig is.

De inkomensondersteuning is een aanvulling tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. Bij de aanvraag zal er geen vermogenstoets plaatsvinden. Naast de inkomensondersteuning is de regeling ook mogelijk voor een bedrijfslening, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling loopt via de gemeenten.

Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten voor ondernemers

De Tonk regeling biedt opvang voor de terugval in je inkomsten. Als ondernemer, kun je gebruikmaken van deze regeling als je door de corona crisis niet meer de noodzakelijke kosten zoals woonlasten kunt betalen en andere regelingen zoals TOZO niet voldoende ondersteuning bieden. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021 en kun je vanaf 1 maart 2021 aanvragen.

Regeling Tegemoetkoming vaste lasten

Indien ondernemers veel omzet verliezen, maar wel aanhoudende vaste lasten hebben kunnen zij subsidie hiervoor ontvangen. Het subsidiepercentage is 85 voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30% met een minimum bedrag van €1500,-  van de vaste lasten. TVL kun je online aanvragen.

Regeling uitstel betaling belasting

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Belasting uitstel of verlening van uitstel kan tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd. Vanaf 1 oktober 2021 begint de terugbetaling van de belastingschuld.

Bijzonder uitstel van belasting

Voordat je uitstel kunt aanvragen moet je eerst aangifte doen. Hierna ontvang je een aanslag van de Belastingdienst. Vervolgens kun je bijzonder uitstel van belasting aanvragen.

Tip: doe dus z.s.m. de aangifte 2019 als je dat nog niet gedaan heb, zodat deze ook in de betalingsregeling van 36 maanden meegenomen kan worden!

Nadat er aangifte 2018 of 2019 is gedaan en je een aanslag hebt ontvangen, kunnen wij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan zowel voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonheffing. Neem als je bijzonder uitstel van betaling wenst, contact op met jouw oamkb adviseur. Hij kan je informeren over de voorwaarden.

Verder verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente  naar 0,01% (tot 31 december 2021).  Dit zijn de rentekosten die je moet betalen doordat de overheid rente misloopt als je een aanslag niet op tijd betaalt en dus later je belasting betaalt aan de overheid. Dit geldt ook voor kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. De vennootschapsbelasting rente zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%

Aanvragen

Als je bijzonder uitstel van belasting wilt aanvragen, moet je voor 30 juni naar deze site gaan van de Belastingdienst en de aanvraag selecteren die jij wilt doen. Daarna ontvangt de Belastingdienst je aanvraag en krijg jij uitstel van belasting. Hier vallen je openstaande belastingschulden ook onder.

Automatische betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 loopt het bijzonder uitstel af. Vanaf die dag gaat de automatische betalingsregeling in. De opgebouwde belastingschuld die opgestapeld is gedurende de periode van bijzonder uitstel, kun je aflossen in de drie jaar naar 1 oktober 2021 aflossen.

Versoepeling verzuimboetes

Een van de versoepelingen in de corona crisis van de overheid is dat je over niet betaalde belasting tot 1 januari 2021 geen boete krijgt. Als jouw periode van uitstel is afgelopen, kun je natuurlijk wel weer de reguliere boetes ontvangen mocht dat gebeuren.

Ik wil uitstel langer dan 3 maanden

Als je langer dan 3 maanden uitstel van belasting nodig hebt, dus tot na 1 januari 2021, dan kun je dit ook nog aanvragen met versoepelde voorwaardes. Hiervoor gelden deze voorwaarden:

  • Als je belastingschuld lager dan 20.000 euro is, hoef je alleen documenten in te leveren die een daling in omzet of bestellingen bewijzen.
  • Als je belastingschuld hoger is, heb je een derde deskundigenverklaring of een verklaring van de brancheorganisatie nodig. Deze verklaring kan door de adviseurs van oamkb worden gegeven. 
  • Er mogen ondertussen geen bonussen of dividenden worden uitgereikt. 
  • Er mogen ook geen eigen aandelen worden gekocht.

Wat biedt een verlaging voorlopige aanslag 2021 mij?

Als je verwacht dat de winst van jouw onderneming lager gaat zijn, kun je jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting verlagen en betaal je direct minder belasting.    

Wil je jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of DGA-inkomen verlagen voor 2021 i.v.m. lagere winstverwachting? Neem dan contact op met jouw oamkb adviseur. Hij of zij kan de wijziging snel digitaal indienen. Eventueel al betaalde bedragen voor dit jaar ontvang je dan terug.

Ik heb op dit moment openstaande belastingschulden hoger dan €20.000

Om op het uitstelverzoek te beslissen heeft de Belastingdienst extra informatie nodig waaruit blijkt dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de corona crisis. Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een derde-deskundige, bijvoorbeeld oamkb of een financier, een brancheorganisatie of andere consultant. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen door de corona crisis zijn ontstaan.

Voorlopige aanslag verlagen

Verwacht je een lagere winst door corona crisis dan kun je de voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.

Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Je kunt nu gemakkelijker een lening krijgen doordat de overheid voor 80 tot 90% garant staat voor het borgstellingskrediet via de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Dit wil zeggen dat de overheid nu borg staat 75% van jouw financiering. Het gaat om leningen van maximaal 150 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij je kredietverstrekker. Hier kan de oamkb adviseur je in bijstaan. Deze regeling is tot 30 juni 2021 opengesteld.

Regeling rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits, banken en leasemaatschappijen

Kleine en startende ondernemers, die via de bank moeilijk een financiering krijgen, kunnen gefinancierd worden door microkredietenverstrekker Qredits, banken en leasemaatschappijen. Er is een tijdelijke regeling geopend door Qredits, banken en leasemaatschappijen; voor getroffen kleine en startende ondernemers wordt uitstel van aflossing, voor de duur van 6 maanden met een verlaagde rente van 2%, aangeboden. Voor de regeling heeft het kabinet maximaal 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij de kredietverstrekker Qredits, banken en leasemaatschappijen. Hier kan de oamkb adviseur je in bijstaan.