Top

Geen ambtshalve vermindering box 3 voor niet bezwaarmakers over jaren 2017-2020

Leestijd: 3 minuten

In de aanloop naar Prinsjesdag 2022 is toch nog de verwachting gewekt dat het kabinet mensen met vermogen in 2017 tot 2020 compensatie voor box 3 ging bieden. Die verwachting was gewekt door uitlatingen van staatssecretaris van Financiën in de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’. Dat was een verrassende uitspraak, omdat het kabinet op de lijn zat dat verzoeken om ambtshalve vermindering in verband met box-3-inkomen in de jaren 2017-2020 af zouden worden gewezen.

Op Prinsjesdag 2022 bleek dat het kabinet vasthoudt aan de harde lijn: verzoeken om ambtshalve vermindering, of compensatie voor box 3, over de jaren 2017-2020, zullen worden afgewezen. Alleen mensen die meelopen in de massaalbezwaarprocedures of zelf tijdig bezwaar hebben gemaakt, hebben recht op compensatie door de belastingdienst.

Ben je benieuwd wat het kabinet nog meer heeft aangekondigd op Prinsjesdag 2022? Lees hier het overzicht Prinsjesdag 2022 met alle plannen op een rij.

Verzoeken om ambtshalve vermindering over de jaren 2017 tot en met 2020 hebben (zeer waarschijnlijk) geen kans van slagen

Een verzoek om ambtshalve vermindering aan de belastingdienst kan natuurlijk worden gedaan, maar heeft zeer waarschijnlijk geen kans van slagen. De belastingdienst heeft aangekondigd deze verzoeken af te wijzen. En de Hoge Raad heeft als hoogste rechter bepaald dat het Kerstarrest niet dwingt tot het verlenen van compensatie voor box 3. Zie hier.

Civiele procedure misschien meer kansrijk

Mogelijk meer kans van slagen heeft een verzoek om schadevergoeding bij de civiele rechter. Dit is geen verzoek om ambtshalve vermindering, maar een zaak die je dan aanhangig moet maken bij de rechter met behulp van een advocaat. Ik schat in dat er weer procedures zullen worden gevoerd, waarbij men zich dan kan aansluiten. Houd de media in de gaten.

Advies: Laat gaan

In veel gevallen zal het belang niet opwegen tegen de nadelen van de geringe slagingskans en proceskosten.

Is jouw belang groot en wil je er toch voor gaan, dan kun je ervoor kiezen wel een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Maar houd dan rekening met veel weerstand bij zowel de belastingdienst als de rechter.

Wil je een professional laten kijken of jij hierin moet stappen met jouw situatie? Neem dan contact op met een belastingadviseur van oamkb.

Mogelijk meer kans van slagen heeft een verzoek om schadevergoeding bij de civiele rechter. De kosten daarvan zijn hoger en de procedure zal lang duren. Maar als jij ernstig bent benadeeld door het wettelijke systeem van box 3 in de jaren 2017-2020, dan geldt voor jou misschien: niet geschoten is altijd mis.

Onno Clous
oamkb Belastingadvies Utrecht

Het bericht Geen ambtshalve vermindering box 3 voor niet bezwaarmakers over jaren 2017-2020 verscheen eerst op Belastingadvies.