Top

De echte succesfactoren van ieder bedrijf zitten op de werkvloer

Leestijd: 7 minuten

Ervaringen van bedrijfscoach Erik de Rode: het is misschien een open deur maar die wordt, helaas, bijna nooit echt helemaal geopend. 

In feite is dit een eerbetoon aan de mensen die van bedrijven een echt succes weten te maken en dat is het team, het menselijk kapitaal. Nog steeds wordt er door managers en ondernemers nog te weinig gestuurd op zelfstandige en zelfsturende teams, terwijl managers en ondernemers beter presteren bij zo´n team en de medewerkers veel meer vrijheid, verantwoordelijkheid en motivatie halen door zelf meer te kunnen betekenen voor een bedrijf.

Een bedrijfscoachingstraject kan een traject met het team zijn of een personal coaching voor en medewerker, manager of ondernemer. Onderstaand lees je het interview met bedrijfscoach Erik de Rode, gespecialiseerd in teams:

Hoe werkt een bedrijfscoachingstraject gericht op de mensen op de werkvloer?

Vooraf is er altijd een briefing met de betreffende manager die de opdracht officieel verstrekt. 

De te behalen doelstellingen van de afdeling of van de gecoachte persoon worden goed doorgenomen met de manager of ondernemer.. 

Dan kan het traject, dat vaak in eerste instantie uit 7 sessies bestaat, beginnen.

De doelstellingen die de bedrijfscoach heeft meegekregen zijn afgestemd met mijn kandidaat. 

Wat zijn andere ervaringen van bedrijfscoach Erik de Rode?

Nou…..na een sessie of twee merk ik dat de situatie die me is meegegeven van mijn opdrachtgever niet helemaal conform de praktijk is. Langzamerhand ontstaat een situatie waaruit blijkt dat mijn kandidaat meer op de praktijk zit dan de manager en daar heel veel ervaring heeft opgedaan met vaak meer dan ettelijke jaren praktijk- en werkervaring in verschillende functies. 

Als ik dan even tijd daarvoor vrij maak krijg ik alles te horen: Waar het goed gaat met het bedrijf of de afdeling. Waar het veel beter kan en er meer winst gedraaid kan worden en waar veel tijd, dus veel geld,  kan worden bespaard. Ervaringen en ideeën die al jaren onder de pet zijn gehouden en niet gehoord werden komen nu opeens allemaal los. Ik begin dan wat naar achteren te leunen en besloot alleen maar te gaan luisteren als een goede bedrijfscoach betaamd. 

Ik weet inmiddels wat er gaat komen. Mijn kandidaat gaat me nu vertellen wat zijn inzichten zijn op basis van jarenlange ervaring bij het bedrijf. Hij houdt het niet bij een enkele afdeling maar gaat alle afdelingen langs waar het stukken beter kan. Hoe? Hij praat bijna elke dag met zijn collega’s en als hij wat weten wilt gaat hij erheen om te overleggen en zaken af te stemmen.

Wat ik elke keer weer merk is dat de lijnen tussen collega’s op de werkvloer zeer kort en duidelijk blijken te zijn en dat de lijnen tussen mensen op de werkvloer en de leidinggevenden vaak onmetelijke lang en stroef blijken te zijn. Alsof er twee werelden binnen één bedrijf zijn. Ook merk ik dat dat voor veel onduidelijkheden en misverstanden zorgt die niet adequaat worden opgelost en dan maar worden gelaten zoals ze zijn. 

Wat is je conclusie na talloze bedrijfscoachingstrajecten?

Dat dat bijna kunstmatig of archeologisch bepaald in stand wordt gehouden, deze  “hullie en zullie” situaties. Als ik dan opper om elkaar vaker op te zoeken bij vragen en zo nodig met elkaar zeer regelmatig te overleggen blijken de leidinggevende het meeste aan het woord te zijn en verandert er feitelijk niets. Dat is jammer van alle tijd en energie en vaak funest voor het echte succes van de organisatie. Ook beginnen medewerkers zich een attitude van “laat dan maar” eigen te maken.

Wat kun je als bedrijfscoach aan tips geven aan managers en ondernemers?

Zoek elkaar bewust op! Als eigenaar van het bedrijf heb je de kans om een cultuur te scheppen waarin managers en medewerkers van alle afdelingen elkaar gaan raadplegen en durven elkaar aan te spreken. De managers die voor echte praktijk gerichte vragen de betreffende medewerkers weten te vinden om raad te vragen. Medewerkers die hetzelfde doen richting leidinggevenden en een serieus gesprek met antwoord of advies krijgen. Ik weet het,  zover is het jammer genoeg nog niet.

Trouwens, ik merk dat jonge bedrijven met jonge medewerkers dat als vanzelf doen.

Zo ver is het nog niet bij veel bestaande organisaties die vaak nog volgens het “old school beleid ” werken en leidinggeven. En daar zijn er nog steeds heel veel van. Of deze nu groot, middel en kleine bedrijven zijn.

Het echte succes van elke organisatie ligt nu eenmaal in het echte samenwerken van alle medewerkers,  in het elkaar voor vol aanzien, zaken durven te vragen op de werkvloer en gebruik te maken van alle kennis die al die jaren bij elke functie is opgebouwd. Vraag erom!

Voorkom de vraag die vaak bij medewerkers door het hoofd speelt: ” Waarom  raadplegen ze ons niet? Wij weten daar alles van!” Klanttevredenheid is belangrijk, interne samenwerking en tevredenheid is zo mogelijk nog belangrijker voor echt succes dat je alleen samen kan bereiken met je organisatie.

Februari 2021, met dank aan : Erik de Rode Bedrijfscoach oamkb

 

Wat doet Erik nog meer?

(Personal) Coaching:
Vooraf: overleg met direct leidinggevenden over doelstellingen en huidige vaardigheden van de te coachen medewerker/ leidinggevende en het werk = vooraf op maat maken  assessment 

Resultaat: direct herkenbaar en afgestemd  op de toekomstige functie of rol.

Assessments:
Cases uit de  (hedendaagse en/toekomstige) praktijk met speciaal geselecteerde competenties
in voor de kandidaat herkenbare cases  altijd uit dagelijkse praktijk, niet vanuit al eerder door bedrijven uitgedachte algemene cases, training in the job.

Resultaat: direct  toepasbaar,  leervermogen wordt aanzienlijk verhoogd door  middel van thema /sessies met een vaste interval en tussendoor praktijkopdrachten, altijd gericht op de werkvloer en/of  de toekomstige werkomgeving en belendende afdelingen waar nu opeens nauw mee samengewerkt moet gaan worden. 

Coach/ ontwikkel programma opstellen:
Coachtest van huidige (coach)vaardigheden en coach handboek= naslag en test.

Resultaat: snellere ontwikkeling van de coachee en geheel afgestemd op resultaatgebieden van de dagelijkse /nieuwe praktijk.

Diverse adviestrajecten:
Op gebied van alles om de medewerkers laten leren. MoM; leven lang leren
Ontwikkeltrajecten met vaste stappen bij verandering van werkplek
Voorbeeld: persoonlijk, team, gerichte afdeling
Resultaat: Direct resultaat en inzetbaar

Trainen op: Directe verkoop, verkoopgesprekken volgens vaste opbouw, omgaan met tegenwerpingen=> ombuigen naar verkoop
Echt accountmanagement toepassen op vaste termijnen: klanten blijven volgen en weten en er speelt; samen jaarlijkse bezoek frequenties bepalen en de te behandelen onderwerpen. Het managen van gesprekken en altijd gericht op de toekomst 

Resultaat: alles direct toepasbaar 

Assessment trajecten : Meten van huidige vaardigheden en 0- meting van de wenselijke vaardigheden. 

Resultaat: daar verbeteren waar het het het meest kansrijk en nodig is en of en waar het ontwikkelbaar is.

Afscheid Trajecten, assessment test  + loopbaanadvies 
Resultaat: gerichter zoeken naar een baan die bij de vertrekkende medewerker past  en positieve indruk achterlaten van huidige werkgever.

Communicatie workshops:  

Resultaat: team begrijpt elkaar sneller  en beter. Werken daardoor beter met elkaar samen  en begrijpen elkaars standpunten en drijfveren. Geen oeverloze energie-en  tijdverslindende discussies meer, snel kunnen beslissingen nemen.

Werkplaatsen &  getallen: productiviteit en effectiviteit. Hoe kan het efficiënter? Welke acties?

Resultaat: bewuster inplannen en omgaan met geld en tijd

Verandermanagement:
Andere koers? Andere werkzaamheden/verantwoordelijkheden, wat doet dat met jou?
Resultaat: makkelijker aanpassen aan nieuwe situaties

Opleiden op managementvaardigheden
> gespreksvaardigheden => veilige en opbouwende kritiek kunnen geven
> medewerker zelf leren nadenken over oplossingen/ideeën.
> onderhandelingsvaardigheden
> communicatievaardigheden met directe collega’s en in team en op afdelingen
Resultaat: direct inzetbaar op betreffende afdeling

Verkoop/accountmanagement trainingen:
accountmanagement toepassen bij grotere klanten
Resultaat: Verkoopvaardigheden vergroten en bewuster toe kunnen passen=> meer en zekere verkoop van auto’s.  

Hoe staat de klanttevredenheid ervoor?
Mysteryshoppen  Vragenlijst=> klantmetingen on the spot
Resultaat: direct zicht op veranderingen de de klanttevredenheid nog hoger  maken.

Leidinggeven op de werkvloer Coaching on the Job
Resultaat: Direct toepasbaar en uitvoerbaar 

Erik de Rode heeft zijn werk als bedrijfscoach bij oamkb inmiddels stil moeten leggen vanwege gezondheidsredenen. De andere bedrijfscoaches van oamkb hebben dit onderdeel van hem overgenomen waaronder Jan Pieter Dirven. Wil je meer weten? Neem hier contact op voor een kosteloos bedrijfsdvies gesprek.

Ook interessant om te lezen: