Top
bedrijfscoach-voordelen-nadelen

De voor- en nadelen van een bedrijfscoach

Leestijd: 11 minuten

Een topatleet werkt samen met een coach, waarom zou een Fortune 500 directeur dat niet doen? Het antwoord is eenvoudig; dat doen ze wel. De grootste CEO’s ter wereld laten zich begeleiden door een bedrijfscoach. Dit wijst erop dat coaching waardevol is, want directeuren van multinationals zijn niet bepaald mensen die zich zomaar de les laten lezen. Maar is dat eigenlijk wel de taak van een bedrijfscoach? Wat ze doen en op welke wijze coaching werkt binnen organisaties bekijken we op deze pagina. Daarnaast zullen we ook een aantal voordelen en nadelen van een bedrijfscoach opsommen.

Wat doet een bedrijfscoach?

Een bedrijfscoach is iemand die een individu, team of organisatie begeleidt met als doel beter te worden. Wat ‘beter’ betekent kan heel breed zijn. Soms is dit meer inzicht op de situatie, of het stellen van duidelijk gedefinieerde doelen voor de toekomst. Zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Omdat de definitie zo ruim is kan het lastig te zijn om de meerwaarde van een bedrijfscoach te bepalen. In een kennismakingsgesprek met een coach kom je er vaak snel achter wat er mogelijk is. Als een bedrijfscoach niet bereid is om de resultaten te meten, dan ben je niet aan het goede adres. Wat je ook aanpakt met een bedrijfscoach, er moet een nulpunt zijn en een doel, zodat je de kosten van de bedrijfscoach ook terug verdient.

Maak kennis met de bedrijfscoach

Niet iedere coach is automatisch geschikt om mee in zee te gaan. In de eerste plaats moet er een klik zijn, de bedrijfscoach moet aansluiting vinden met de personen waar de coach mee zal gaan werken. Bedrijfscoaches kunnen daarnaast gespecialiseerd zijn in een vakgebied, sector, type bedrijf of functie. De uitdagingen zullen bij een CEO van een miljardenbedrijf anders zijn dan bij een startup met een enthousiast team dat zonder hiërarchische structuur wil werken.

Een goede bedrijfscoach zal zelf kunnen aangeven of er een match bestaat. Het kan namelijk mogelijk zijn dat de behoefte eigenlijk elders ligt. Wellicht is er sprake van een arbeidsconflict wat de bedrijfsvoering remt. Dan kun je beter een beroep doen op een mediator. Of er blijken psychische barrières te zijn waarin een psycholoog uitkomst kan bieden. In dat geval zal de coach aangeven hoe je verder kunt komen en wat hiervoor nodig is. Daarbij hoort ook een planning. Er wordt bepaald wat de totale duur is van een traject en welke doelstellingen er behaald moeten worden. De huidige situatie is altijd het uitgangspunt, de blik is altijd gericht op de toekomst. Aan het verleden kun je immers niets veranderen.

Wanneer je een eerste adviesgesprek hebt met een bedrijfscoach en je merkt dat hij niet overal verstand van heeft (wie heeft dat wel?) en toch dit onderwerp mee wil pakken, vraag dan door: wat is de ervaring van de bedrijfscoach op dit gebied en wat waren de resultaten. Een goede bedrijfscoach heeft namelijk een netwerk van specialisten aan wie hij/zij doorverwijst om jou op de juiste weg verder te helpen.

Wat is het verschil tussen bedrijfscoach en bedrijfsadviseur?

Er zijn veel overlappingen tussen bedrijfscoach en een bedrijfsadviseur. Het kan ook dezelfde persoon zijn maar de rol is wel anders. Een bedrijfsadviseur helpt problemen te identificeren en mogelijke oplossingen te bieden. Een bedrijfsadviseur kan zelf ook meehelpen om de oplossing uit te voeren.

Een coach zal vooral bezig zijn met de ondernemer te versterken in de bedrijfsvoering door vanuit de ambities van de persoon of personen te starten. Eerst zal er gewerkt worden aan duidelijke doelen, op basis daarvan kunnen er stappen gezet worden om de doelstellingen te behalen. Ook is het mogelijk dat er zich nieuwe routes aandienen om te nemen. Heel eenvoudig gesteld kun je zeggen dat een bedrijfsadviseur meer inhoudelijk naar de situatie kijkt terwijl een bedrijfscoach direct naast je staat. Een goede bedrijfsadviseur bezit ook coachingsvaardigheden en wisselt af naarmate de ondernemer en het bedrijf hier behoefte aan hebben. Uiteindelijk zal de aanpak verschillen per coach, er zijn geen harde regels. Niet in de laatste plaats omdat het altijd maatwerk betreft.

Het kan heel goed zijn dat jouw bedrijfscoach zoveel kennis heeft van een onderdeel van je bedrijf dat je ook heel goed een opdracht aan hem/haar kunt geven om een oplossing te begeleiden. Bedrijfsadvies en bedrijfscoaching is niet hetzelfde maar er is zeker geen strakke scheidslijn. Een goede bedrijfscoach werkt alleen mee in jouw bedrijf als hij/zij zelf de specialisatie heeft op het betreffende gebied.

Welke coaching modellen zijn er?

Er zijn meerdere coaching modellen die een bedrijfscoach kan toepassen. De keuze is voor een deel afhankelijk van de opdracht, voorkeuren vanuit de opdrachtgever maar ook de expertise van de coach die ingeschakeld wordt. Om een idee te geven van de verschillen en overeenkomsten tussen coaching modellen zullen we twee modellen die vaak geïmplementeerd worden wat nader beschrijven:

GROW model

Dit model is eenvoudig en daarmee ook effectief om snel tot resultaten te komen. GROW werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en werd vaak toegepast in zakelijke bedrijfscoachingtrajecten die plaatsvonden sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw. GROW staat voor:

 • G = Goal: Dit is het einddoel dat de klant wil bereiken. Het doel moet op een begrijpelijke wijze gedefinieerd worden. Het moet direct duidelijk zijn voor de participant(en) wanneer het doel bereikt is.
 • R = Reality: Dit staat voor de huidige situatie, het beginpunt van een traject. Waar liggen de pijnpunten en uitdagingen, hoe ver zijn we van het einddoel?
 • O = Obstacles / Options: Er zullen obstakels zijn waardoor de klant het doel niet kan bereiken. Als er geen obstakels zijn dan is er ook geen traject nodig. Na het bepalen van de obstakels worden de opties bepaald om ze aan te pakken en te overwinnen.
 • W = Way Forward: Na het bepalen van de opties wordt het tijd om ze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Dit zijn de stappen die worden genomen. Andere termen die hier ter sprake kunnen komen zijn “Wanneer”, “Wie” en de “Wil” die er bestaat om tot de doelstelling te geraken.

Het GROW model leent zich het beste voor doelgerichte trajecten in sport of bedrijven. Omdat er minder filosofische aspecten in het model verwerkt zijn kan het tekortschieten als methode om individuen te helpen met het onderzoeken van hun persoonlijke wensen en behoeften.

7S model

Dit systeem werd ontwikkeld door voormalige medewerkers van het McKinsey instituut. Het is een methode om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert op basis van zeven ‘S’ factoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie ‘harde’ factoren:

 1. Strategy / strategie: Een set van acties met als doel de concurrerende positie te versterken.
 2. Structure / structuur: Focus leggen op gebieden die van belang zijn voor de verdere evolutie van de organisatie.
 3. Systems / systemen: Formele en informele procedures om te meten en bronnen aan te boren.

En vier ‘zachte’ factoren:

 1. Style / stijl: Gedrag van belangrijke participanten zoals directeur en management.
 2. Skills / vaardigheden: De basiskwaliteiten en onderscheidende kenmerken. Oude vaardigheden kunnen een organisatie remmen in de ontwikkeling van nieuwe disciplines.
 3. Staff / personeel: De mensen die er werken, de mogelijkheden voor training en ontwikkeling die er binnen de organisatie aanwezig zijn.
 4. Shared values / gedeelde waarden: De normen, waarden en ambities die breed gedeeld worden binnen de organisatie.

Een onderneming kan alleen goed presteren wanneer alle zeven elementen in balans zijn en ze elkaar versterken. Door mogelijke zwakke factoren te versterken zal de bedrijfsvoering verbeteren. Als er binnen één aspect veranderingen worden doorgevoerd zal dit effect hebben op andere aspecten.

Er zijn daarnaast nog andere modellen zoals het COSMOS model. Daarbij wordt de klant geconfronteerd met kritische aspecten binnen de huidige werkwijze. Een coaching model biedt kaders, handvatten en protocollen. Dit is niet alleen praktisch voor de bedrijfscoach, het zal ook prettig zijn voor de klant omdat er een duidelijke structuur en manier van handelen bestaat. Een coaching traject kan namelijk behoorlijk confronterend en verrassend zijn, het is dan prettig om op basis van een vertrouwde structuur te werken. Zo kan er achteraf ook een degelijke analyse worden uitgevoerd van het traject en de behaalde resultaten.

Bij oamkb hanteren de bedrijfscoaches modellen op de achtergrond

Tenslotte gaat het om de uitdagingen die jij op dit moment het eerste aan wil pakken in je bedrijf. Het is niet nodig om een heel model uit te voeren want dat sluit niet altijd aan op je wensen en doelen. Voor elk doel kun je een of enkele sessies afspreken om resultaat te bereiken. Het resultaat moet meetbaar zijn in bedragen, KPI´s of andere getallen. Zelfs tevredenheid kan uitgedrukt worden in een meetbaar getal als dit aan klanten of medewerkers wordt gevraagd. De bedrijfscoaches beginnen dus altijd met een nulmeting en eindigen met eenzelfde meting.

Dit is de achtergrond van bedrijfscoaching bij oamkb:

 1. meesterlijk je doelen bepalen
 2. meesterlijk je omzet verhogen
 3. systemen die je bedrijf laten draaien
 4. een team dat voor je werkt
 5. meesterlijk aan (niet in) je bedrijf werken
 6. resultaten meten
 7. verhogen van de waarde van je onderneming

De bedrijfscoaching is opgenomen in de oamkb academy. Deze bedrijfscoaching methode is samengesteld uit ervaringen van ondernemers over de hele wereld en speciaal geschikt voor MKB ondernemers. Dit zijn geen theoretische verhandelingen maar een praktische aanpak voor verbeteringen en uitdagingen in het MKB. Vanuit de kennis van het oamkb bedrijfscoaching systeem maakt e de bedrijfscoach maatwerk zodat volledig wordt voldaan aan jouw te verwachten resultaten. Plan nu een kosteloos adviesgesprek in en kijk welke bedrijfscoach bij jouw doelen past.

Waar moet een bedrijfscoach aan voldoen?

De meeste bedrijfscoaches komen uit het bedrijfsleven, vaak zijn het ondernemers die aan het hoofd hebben gestaan van hun eigen bedrijf. Met een achtergrond als ondernemer zal er direct een drempel wegvallen, communicatie verloopt soepel met een gedeelde taal die vertrouwd aanvoelt. Een professionele bedrijfscoach hoeft overigens niet altijd een specifiek beroep te hebben uitgevoerd om begeleiding te kunnen bieden. Het gaat meer om het ervaren van bedrijfsprocessen, doelstellingen en interacties binnen organisaties. Door deze ervaringen als uitgangspunt te nemen voor de ondersteuning van klanten is het mogelijk om heel doelgericht te werken. En dat is van belang. Als het traject niet verder reikt dan theorie dan zal het resultaat niet naar wens zijn.

Een bedrijfscoach is daarnaast een dienstverlener die autoriteit kan uitstralen wanneer dit nodig is. Denk aan alle CEO’s die zich laten coachen. Deze zakenlieden hebben vaak al een lang traject doorlopen en ze kennen de klappen van de zweep. Waarom luisteren ze dan naar iemand die deze ervaringen niet heeft? Omdat ze direct aanvoelen dat de coach een andere invalshoek heeft, een andere manier van redeneren en een uniek inzicht op de persoon die ze begeleiden. Daarom is die klik zo van belang. Als je de bedrijfscoach niet serieus neemt dan zul je geen resultaat boeken. Andersom trouwens ook niet.

Nadelen van een bedrijfscoach

Er zijn ook nadelen aan een bedrijfscoach en dat is met name als je de verkeerde bedrijfscoach voor jou kiest. Hier zijn de signalen:

 • De bedrijfscoach is niet duidelijk over te behalen resultaten
 • De bedrijfscoach heeft ¨overal¨ verstand van
 • De bedrijfscoaching wordt door de bedrijfscoach aangekondigd als een ¨lang en moeilijk¨ traject
 • De bedrijfscoach is onduidelijk over de kosten
 • De bedrijfscoach wil problemen aanpakken die niet jouw eerste prioriteit zijn
 • De bedrijfscoach schiet adviezen in en luistert niet naar wat jij echt wil
 • Er worden bedrijfscoaching gesprekken gevoerd waar geen concrete acties uitkomen.

Voordelen van een bedrijfscoach

Hier zijn nog enkele concrete voordelen die bedrijfscoaching heeft voor bedrijven en ondernemers:

 • Bestaande kwaliteiten worden in kaart gebracht waarmee ze effectief ingezet kunnen worden om verder te groeien.
 • Remmende factoren worden blootgelegd, aangepakt en weggenomen.
 • Verbeterpunten worden aangepakt door bijvoorbeeld nieuwe mensen in dienst te nemen of bestaand personeel training te geven.
 • Werknemers vullen elkaar beter aan omdat ze meer inzicht hebben in de bedrijfsstrategie en doelstellingen.
 • Er kan een betere balans gevonden worden tussen zakelijk en privé.
 • Een coach helpt focus te bepalen waarmee assets binnen de organisatie optimaal ingezet kunnen worden.

De voordelen zullen per traject anders zijn evenals de invulling en doelstellingen. Hoewel doorlopende coaching en bedrijfsadvies mogelijk is zullen er altijd (tussentijdse) doelen bepaald moeten worden. Zo is het mogelijk om verder te bouwen op basis van resultaten in plaats van te blijven hangen in obstakels uit het verleden of gesprekken zonder concrete stappen.

Wil je ook meer weten over bedrijfsadvies en bedrijfscoaching van oamkb? Plan een kosteloos adviesgesprek in.