Top

Wijzig je voorlopige belastingaanslag wanneer je winst over 2021 lager is!

Voorlopige aanslag wijzigen 2021

Leestijd: 6 minuten

Bij de Belastingdienst kunnen ze niet in de glazen bol kijken, ze kunnen wel een schatting maken op basis van het verleden. Dit wordt een voorlopige aanslag genoemd. Omdat er in een periode van twee jaar behoorlijk wat kan veranderen in je financiële situatie kan de voorlopige aanslag in 2021 voor het jaar 2022 verkeerd berekend zijn. In dat geval is het goed om te weten dat je de cijfers zelf kunt aanpassen. Hoe dit werkt en waarom je dit zou doen lees je op deze pagina.

Wanneer krijg je een voorlopige aanslag?

Normaal gesproken zul je een voorlopige aanslag de eerste keer zelf moeten aanvragen. Een uitzondering hierop zijn starters die onlangs zijn begonnen met hun onderneming, die krijgen automatisch bericht. Als je eenmaal een voorlopige aanslag hebt aangevraagd dan zul je die voortaan ieder jaar opnieuw ontvangen. In deze aanslag staat vermeld hoeveel belasting je waarschijnlijk moeten betalen of terug zult krijgen. Het betreft een schatting die gebaseerd is op de aanslag die je het afgelopen jaar hebt ontvangen. De voorlopige aanslag die je begin 2022 hebt gekregen over 2022 is dus gebaseerd op boekjaar 2020. De definitieve berekening volgt later. Als er tussentijds veel is veranderd in je financiële situatie dan is het mogelijk om de voorlopige aanslag aan te passen.

Is jouw winst lager in 2021? Wijzig de voorlopige aanslag 2022 dan meteen!

De meeste bedrijven zullen niet ieder jaar hetzelfde bedrag aan winst maken. Zeker tijdens de afgelopen Corona jaren kunnen er enorme verschillen zijn op jaarbasis. Valt jouw winst in 2021 lager uit dan in het jaar ervoor? Dan kan het zeker voordeel opleveren om de voorlopige aanslag op basis van de cijfers uit 2021 in te vullen in plaats van de data voor 2020. Als je juist meer winst hebt gemaakt dan komt de situatie in de schatting ook niet overeen met de werkelijke bedragen. Kortom; als de bedrijfsprestaties per jaar flink afwijken dan biedt het in de meeste gevallen voordeel om de voorlopige aanslag te wijzigen. Als je wilt weten of dit voor jou van toepassing is, vraag het dan aan je oamkb bedrijfsadviseur en belastingadviseur. Die kan je uitleggen wat er mogelijk is en welke voordelen of juist nadelen dit kan opleveren.

Hoe kun je jouw voorlopige aanslag 2021 wijzigen?

Als je een voorlopige aanslag in 2021 of aan het begin van 2022 hebt ontvangen die volgens jou niet overeenkomt met de werkelijke situatie, dan kun je wijzigingen zelf doorgeven aan de Belastingdienst. In de meeste gevallen is dit geen probleem, het is mogelijk dat de Belastingdienst het niet eens is met de aanpassingen die je maakt. In dat geval zul je een afwijzingsbeschikking ontvangen. Je kunt hier bezwaar tegen maken. Kom je er niet uit? Neem dan even contact op met jouw oamkb bedrijfsadviseur of oamkb belastingadviseur.

Voorlopige aanslag wijzigen

Net zoals met de voorlopige aanslag 2021 kun je de voorlopige aanslag 2022 zelf wijzigen. Hiervoor moet je eerst inloggen op de website van de Belastingdienst. Het werkt als volgt:

Als je de voorlopige aanslag eind 2021 of in het begin van 2022 hebt ontvangen voor het jaar 2022, dan wordt deze aanslag gebaseerd op de cijfers van 2020. De cijfers van 2021 zijn namelijk nog niet verwerkt. Als jouw financiële situatie is veranderd in het afgelopen jaar dan wil je deze gegevens wellicht aanpassen.

Zorg eerst dat je alle recente gegevens uit je financiële administratie bij de hand hebt. Als je werkt met online boekhouden zal dit eenvoudig zijn, vraag het anders even na bij jouw oamkb adviseur.

Je moet alle gegevens invullen, ook gegevens die niet wijzigen. Dit is de informatie die je nodig hebt om de voorlopige aanslag te wijzigen:

  • Jouw DigiD gegevens. Als je samen met een fiscale partner een voorlopige aanslag aanvraagt dan heb je beide een persoonlijke DigiD nodig.
  • Jouw eigen burgerservicenummer (BSN) en die van je partner en kinderen als dit van toepassing is.
  • De inkomensgegevens van jezelf en eventueel je partner.
  • Een schatting van partneralimentatie die je zult ontvangen als dit van toepassing is.
  • Het saldo van al jouw rekeningen waaronder betalen, sparen en beleggen op peildatum 1 januari 2022. Dit geldt ook voor de saldi van je partner en kinderen.
  • De WOZ-waarde van je eigen woning met peildatum 1 januari 2021. Als je in de loop van 2022 een huis gaat kopen dan moet je zelf een schatting maken van de waarde.
  • De gegevens van een hypotheek of lening op je woning.
  • Een schatting van giften, zorgkosten, partneralimentatie en studiekosten voor het jaar 2022.
  • Een schatting van studiefinanciering, leningen, schulden, lijfrentepremies en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die je betaalt.

Per huishouden zal er andere informatie ingevuld moeten worden. Zorg ervoor dat je alle informatie op een rijtje hebt die mogelijk van toepassing kan zijn om de voorlopige aanslag te wijzigen.

Je logt in via Mijn Belastingdienst met je eigen DigiD. Vervolgens klik je in het portaal op ‘Inkomstenbelasting’ en ga je verder naar ‘2022’. Je kunt dan kiezen voor ‘Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling’.

Nu ben je klaar om de vragen te beantwoorden. Je hebt de keuze om de basisinformatie alvast in te laten vullen. Dit is een optie, kies ‘ja’ als je dit wilt. Je kunt de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn over 2020 laten overnemen. Je past vervolgens zelf de velden aan die niet meer kloppen bij de huidige situatie. Controleer en vul aan.

Mocht je tussentijds iets anders willen doen dan kun je altijd voor ‘opslaan en afsluiten’ kiezen. Jouw ingevulde informatie wordt dan bewaard en je kunt het op een later tijdstip afronden. Het is wel van belang dat je de wijziging van de voorlopige aanslag volledig afrondt, ondertekent en verzendt. Anders worden jouw wijzigingen niet doorgevoerd. Je ondertekent met je DigiD en met die van je partner als dit van toepassing is. Ben je klaar? Klik dan op de knop ‘verzenden’ om de gewijzigde voorlopige aanslag voor 2022 in te dienen. Als je de pagina met ‘ontvangstbevestiging’ te zien krijgt weet je dat alles gereed is. Een bericht zal vier tot vijf weken later volgen, dit kan uiterlijk acht weken duren.

Door weer in te loggen op de website van Mijn Belastingdienst kun je alle informatie op de voorlopige aanslag zoals deze is ingevuld teruglezen.

Kan ik de voorlopige aanslag stopzetten?

Het is mogelijk om de gegevens te wijzigen die de Belastingdienst gebruikt om je voorlopige aanslag op te baseren. Je kunt niet zomaar de voorlopige aanslag stopzetten tenzij je maandelijks een bedrag retour ontvangt. Denk aan de hypotheekrenteaftrek of een heffingskorting. Je kunt alleen het uitbetalen van de algemene heffingskorting of de inkomensafhankelijke combinatiekorting stopzetten. Dit kun je doen met het formulier ‘Uitbetaling van mijn voorlopige aanslag stopzetten’ die je op de website van Mijn Belastingdienst zult aantreffen. Dit is pas mogelijk na het ontvangen van de voorlopige aanslag 2022. Als je alleen het bedrag van de uitbetaling wilt aanpassen dan kun je hiervoor het formulier invullen.

Als je meer wilt weten over de voorlopige aanslag voor 2021 of 2022 neem dan contact op met jouw lokale oamkb administratiekantoor, oamkb bedrijfsadviseur of oamkb belastingadviseur.