Top

Elektrische auto van de zaak

Leestijd: 4 minuten

Elektrische auto’s zoals de Tesla, Nissan Leaf en Opel Ampera-e hebben een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer. Om een schoner wagenpark te bevorderen, heeft de overheid enkele voordelen voor deze milieuvriendelijke auto’s ingevoerd waaronder:

8% (2020) bijtelling (over maximaal € 45.000 cataloguswaarde)
• BPM-vrijstelling 
• MRB-vrijstelling 
• Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

Bijtelling 

De bijtelling voor privégebruik van volledig elektrische auto’s bedraagt 8% i.p.v. 22%. Met ingang van 2020 is de korting van 14% gemaximeerd op € 6.300,- (dit betekent voor nieuwe auto’s een bijtelling van 8% over de eerste € 45.000,- van de catalogusprijs). Is de auto duurder dan € 45.000, dan is er over de rest de standaard bijtelling verschuldigd. De korting op de bijtelling van 14% geldt voor een periode van 60 maanden. Daarbij is het niet relevant of de auto in die periode van eigenaar wisselt.

Elektrische auto uit 2015

De nieuwe bijtellingspercentages gelden telkens voor 60 maanden, de zogenoemde gebruikelijke leaseperiode. Na deze periode wordt er opnieuw gekeken onder welk kortingspercentage de auto op basis van de dan geldende normen valt. 

Wanneer bijvoorbeeld een elektrische auto in 2015 werd aangeschaft, dan zal deze auto in 2020 onder de nieuwe regelgeving gaan vallen: dus 8% bijtelling over € 45.000 en 25% over het meerdere. Het nieuwe standaard tarief van 22% geldt namelijk alleen voor auto’s die vanaf 1-1-2017 voor het eerst zijn toegelaten. Voor auto’s van voor deze datum blijft het standaardtarief 25%. 

Kun je de hogere bijtelling voorkomen? 

Voor ondernemers met een BV (DGA’s) bestaat er een mogelijkheid om onder de hogeren bijtelling uit te komen. Zij kunnen namelijk de elektrische auto overnemen van de BV voor de dagwaarde op dat moment. De auto is privévermogen geworden en er vindt geen bijtelling meer plaats. Voor ondernemers zonder BV (eenmanszaak of VOF) is dit in beginsel niet mogelijk.

Vooruitkijken naar 2021 

Vanaf 2021 zal de begrenzing op de cataloguswaarde worden verlaagd naar € 40.000, en wordt voor elektrische auto’s de korting op het bijtellingstarief afgebouwd naar uiteindelijk 0% in 2026:

jaar    korting
2021    10%
2022    6%
2023    6%
2024    6%
2025    5%
2026    0%

MRB en BPM

De MRB-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s zal naar verwachting tot en met 2024 gehandhaafd blijven. In 2025 zal een 1/4 tarief gelden en vanaf 2026 zal er geen korting meer op de MRB worden gegeven. Dit volgt uit het Klimaatakkoord zoals dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. Tot en met 2024 is de volledig elektrische auto vrijgesteld van BPM. Vanaf 2025 zal een vast bedrag van € 360 gaan gelden. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor elektrische auto’s kan er gebruik worden gemaakt van de MIA. De aftrek bedraagt 13,5%. Deze regeling geldt alleen voor nieuwe auto’s die op de Milieulijst staan. Deze lijst is te vinden op www.rvo.nl. De elektrische auto komt maximaal voor €40.000 (investeringsbedrag) in aanmerking voor de MIA (13,5%).

Ook de laadpaal kan voor MIA worden aangemeld. Als het investeringsbedrag meer dan €2.500 is, kan dit zelfstandig worden aangemeld. De laadpaal komt in 2020 voor maximaal € 2.500 voor de MIA van 36% in aanmerking.Is het bedrag lager, dan kan het worden meegenomen in de aanmelding van de auto binnen de grens van € 40.000.

Om gebruik te maken van de MIA moet je binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst je investering melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bepalend is dus de besteldatum, niet de datum van het kenteken. Met de beschikking die je van de RVO krijgt, kun je in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting de MIA opvoeren. NB: de investeringsaftrek wordt gedeeltelijk teruggenomen als de auto binnen vijf jaar wordt verkocht (desinvesteringbijtelling).

Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) 

Sinds 2014 is de Vamil niet meer van toepassing op elektrische auto’s. Sinds 2020 geldt de Vamil ook niet meer voor de oplaadpaal.

Wil je direct advies over fiscale voordelen met een elektrische auto? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze belastingadviseurs. 
Benieuwd wat onze belastingadviseurs nog meer voor je kunnen betekenen? Onze pagina informatie over belastingadvies vertelt je meer.

Mei 2020