Top

Tweedehands auto van de zaak

Veel ondernemers die een auto van de zaak aanschaffen, kiezen voor de zekerheid van een nieuwe auto. Maar dat hoeft natuurlijk niet, een occasion kan evengoed. Hoe kun je optimaal profiteren van een tweedehands auto?

Nieuwe auto versus tweedehands auto

Als vuistregel kan worden aangehouden dat een nieuwe auto het beste zakelijk kan worden gereden. Een gebruikte auto kan doorgaans het beste privé worden gereden, tenzij deze nog vrijwel nieuw is.

Bij een zakelijke auto zijn kosten, lasten en afschrijvingen aftrekbaar. Ter zake van het privégebruik wordt een van de cataloguswaarde afhankelijke bijtelling in aanmerking genomen. Deze bijtelling is bij tweedehands auto’s vaak hoger dan de kosten. Voor ondernemers is de bijtelling overigens gemaximeerd op de gemaakte autokosten. Het is daarbij van belang om alle kosten, ook van wassen, parkeren, reparaties, veergelden en tolgelden, als zakelijke kosten te boeken. Denk hierbij ook aan de in het buitenland (tijdens vakantie) betaalde kosten.

Tweedehands auto zakelijk rijden? 

Bij tweedehands auto’s is het vanwege de relatief lage afschrijvingen meestal voordelig om de auto niet op de zaak te rijden. De bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde, wat voor tweedehandsauto´s in de regel te hoog uitvalt. Als met de privéauto zakelijke kilometers worden gereden, kan hiervoor een vergoeding van € 0,19 per kilometer als aftrekpost worden opgevoerd. Dit is een all-in bedrag voor alle kosten, dus inclusief de kosten van parkeren, wassen etc. Voor het declareren van kilometers is een registratie van de zakelijke en woon-werkkilometers nodig.

Ook heeft de ondernemer die een privé auto zakelijk gebruikt recht op gedeeltelijke aftrek van de btw op brandstof- en onderhoud nota’s. Deze aftrek vindt plaats naar rato van het zakelijk gebruik (zakelijke kilometers gedeeld door totaal kilometers). Je mag gedurende het jaar de btw volledig aftrekken. In de btw-aangifte over het laatste tijdvak moet dan een privé correctie plaatsvinden op basis van de verhouding zakelijke en privékilometers. Als je geen kilometers hebt bijgehouden mag je ook een forfait toepassen van 1,5% van de catalogusprijs inclusief btw en bpm. 

De oamkb belastingadviseur kan voor €150,- al een berekening maken wat het meest voordelig is, of het nu over een milieuvriendelijke auto gaat of een gewone auto, een bestelauto of een privé-auto die je ook voor de zaak gebruikt. Plan een vrijblijvende afspraak in

Tweedehands youngtimers en elektrische auto´s

In sommige gevallen kan het fiscaal voordelig uitvallen om de tweedehandsauto toch zakelijk te rijden, namelijk bij youngtimers en elektrische auto’s. Een youngtimer is een auto van vijftien jaar of ouder. De bijtelling wordt dan niet berekend over de historische catalogusprijs, maar over de tweedehandswaarde. Dit gunstige regime staat wel ter discussie. De reden is dat het bij youngtimers vaak om erg vervuilende auto’s gaat. De kans bestaat dat de youngtimers in de toekomst onder het normale regime zullen vallen.

Bij elektrische auto’s blijft de jaarlijkse bijtelling die bij de eerste ingebruikname van toepassing was, voor 60 maanden gelden. Bij een elektrische auto van jonger dan 5 jaar kan het dus ook fiscaal gunstig zijn om deze zakelijk te rijden.

Onderbrengen naar privévermogen 

Als een nieuw of vrijwel nieuw aangeschafte auto, zeg, twee jaar oud is, zou het voordelig kunnen zijn deze naar het privévermogen over te brengen. Dit geldt ook bij elektrische auto’s die uit de 60 maandsperiode zijn gelopen. Ondernemers met een BV kunnen de auto overschrijven van de BV naar privé. Ondernemers zonder BV zouden de auto kunnen overdragen aan hun partner (niet in gemeenschap van goederen gehuwd).

Wil je meer informatie over voordelig rijden met zakelijk vervoer? We vertellen het op de pagina informatie over belastingadvies.

Augustus 2020

Het bericht Tweedehands auto van de zaak verscheen eerst op Belastingadvies.