Top

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Je kunt gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit is een service waarbij de belastingdienst alvast zoveel mogelijk gegevens aan oamkb digitaal doorstuurt. De procedure voor de VIA is als volgt:

1. Oamkb doet de aanvraag voor de VIA bij de belastingdienst. Is jouw e-mailadres bij ons bekend op het moment van de aanvraag, dan ontvang je ook vanuit de aangiftesoftware van Unit4 een e-mail;
2. Je krijgt een brief thuis van de belastingdienst met daarin een code;
3. Deze code kan op twee manieren verwerkt worden: 

 • de snelste en meest eenvoudige manier is door in te loggen op de portal door te klikken op de link in de mail die je hebt ontvangen vanuit onze aangiftesoftware. Met de combinatie van je e-mailadres en de laatste vier cijfers van je BSN kun je inloggen in de portal en de activatiecode invullen. 
 • je kunt ook de ontvangen brief met QR-code scannen en naar jouw oamkb-partner e-mailen (of doorsturen), zodat wij de vooringevulde aangifte kunnen gebruiken bij het invullen van jouw belastingaangifte.

Als je gebruik maakt van de VIA, kost het verzamelen van de gegevens voor de aangifte je minder tijd. De volgende gegevens worden dan onder meer doorgegeven: 

 • Loon, uitkeringen, pensioen;
 • WOZ-waarde huis, hypotheekgegevens;
 • Banksaldi (privé)

Wij controleren de gegevens en als er vragen zijn, nemen we contact op.

Hieronder de belangrijkste gegevens die wij nodig hebben voor de aangifte

De gegevens die we ontvangen door de VIA zijn geel gearceerd, deze hoef je dus niet toe te sturen! Let op: Vrijwel uitsluitend Nederlandse inkomens- en vermogensgegevens kunnen worden aangeleverd door de belastingdienst. Buitenlandse gegevens ontvangen wij dus graag ook als ze geel gearceerd zijn.

Gegevens partner, kinderen (voor zover nog niet bekend bij oamkb)

 • De naam, geboortedatum en het BSN-nummer van de fiscale partner, als we die nog niet hebben
 • Voornamen en geboortedata van kinderen
 • Ben je gehuwd of gaan samenwonen? Dan graag de datum van huwelijk of samenwonen aan ons doorgeven.
 • Inkomensjaaropgaven (loon, uitkering (ook TOZO-uitkering), pensioen) van de fiscale partner
 • Vermogensjaaropgaven per 1 januari 2020 van de fiscale partner en kinderen

Loon / Uitkeringen / Pensioen

 • De jaaropgaven 2020 

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

 • Kopie van openvervoerverklaring of reisverklaring van werkgever
 • Reisperiode en ontvangen reiskostenvergoeding;

Andere inkomsten

Heeft u inkomsten niet uit loondienst of onderneming?

 • Ontvangen inkomsten en betaalde kosten
 • Persoonsgebonden budget (PGB): Als je inkomsten hebt voor zorg gefinancierd door een PGB

Eigen woning

 • Jaaroverzicht van de hypotheek
 • Jaaroverzicht van andere leningen voor de woning afgesloten, bijvoorbeeld bij familie of derden,
 • Eventueel jaaropgave bouwdepot
 • Betaalpauze voor uw hypotheek, graag aangeven als dit is aangevraagd vanwege de coronacrisis
 • WOZ-waarde (beschikking 2020) met de peildatum 1 januari 2019

Is er in 2020 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • Taxatienota
 • Nota van de notaris, 
 • Advies- en bemiddelingskosten (hypotheek),
 • Afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • Gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht? 
 • Zijn er schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Is er in 2020 een huis verkocht?

 • Als sprake van een restschuld eigen woning na verkoop: dan jaaroverzicht van deze restschuld
 • Nota van de notaris

Vermogen

 • Jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2020 
 • Jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2020 (incl. in 2020 betaalde dividend- of andere bronbelasting)
 • Jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2020 
 • Gegevens over overige vermogensbestanddelen (contant geld, cryptomunten), onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per 1 januari 2020

Verhuur woningen of ander vastgoed

Worden er een of meerdere woningen of vastgoed verhuurd?

 • Bij woningen in Nederland: de WOZ-waarde (beschikking 2020) met peildatum 1 januari 2019 van de verhuurde woning(en) + de hoogte van de jaarhuur;
 • Bij buitenlandse woningen of ander vastgoed (Nederland of buitenland): een bepaling van de vrije verkoopwaarde per 1-1-2020;

Alimentatie

Ben je gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde partneralimentatie in 2020;

Lijfrente, levensloop, kapitaalsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Betaalde premies in 2020 voor lijfrentevoorzieningen
 • Eventuele opgaven van de uitkering wanneer er een polis is afgekocht
 • Jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer er een pensioen wordt opgebouwd (UPO)
 • Betaalde premies in 2020 voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Opname levensloopregelingen in 2020

Zijn er ziekte- of studiekosten gemaakt in 2020?

 • Niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, gehoorapparaat (onder voorwaarden) dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • Onder aftrekbare kosten vallen niet meer: eigen risico, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator of rolstoel en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten
 • Studiekosten (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig)

Zijn er aftrekbare giften gedaan in 2020?

 • Overzicht van de giften aan goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen) of verenigingen, met daarbij de bedragen die je hebt betaald.

Voorlopige aanslagen

 • Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en premie ZVW 2020

Wil je uitstel voor de indiening van de aangifte?

 • Als de BSN-nummers bekend zijn in ons systeem, doen we dat automatisch.
 • Is er een teruggaaf te verwachten of wil je de aangifte met voorrang behandeld hebben? Geef het ons dan aan.

Ondernemers

Voor de afronding van de jaarcijfers van de administratie:

Jaarcijfers

 • Jaaropgaaf banksaldi zakelijke rekeningen per 31-12-2020
 • Eventueel voorraadopgave per 31-12-2020, onderhanden werk, nog te factureren bedragen, nog te ontvangen facturen
 • Alle afgesloten contracten in 2020
 • Opgaves beroeps- en bedrijfsverzekeringen
 • De urenverantwoording: wordt er voldaan aan het minimumaantal van 24 uur per week (1.225 uur per jaar)? (in de periode van 01-03-2020 tot 01-10-2020 hoeft u dit vanwege coronacrisis niet aan te tonen (alleen ondernemers voor de inkomstenbelasting).
 • Bij arbeidsongeschiktheid: dan geldt een criterium van 800 uur per kalenderjaar in plaats van 1.225 uur
 • BTW-aangiften (alleen als de BTW-aangiften zelf worden gedaan)
 • Is er een zakelijk pand in eigendom? Dan ontvangen wij graag de WOZ-beschikking 2020;

Auto

Is er een ‘auto van de zaak’, die ook privé wordt gebruikt?

Onderstaande gegevens voor zover ze nog niet bij ons bekend zijn:

 • Merk en type en kenteken van de auto
 • Kilometeradministratie als minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden
 • Als sprake is van een elektrische of waterstof-auto dan binnen 3 maanden na aangaan aankoopverplichting melden in verband met (mogelijke) extra aftrekposten

Is er sprake van een privé auto die ook voor de onderneming wordt gebruikt?

 • Opgave van het aantal zakelijk gereden kilometers in 2020
 • Is de btw op onderhouds- en brandstofnota’s in 2020 in aftrek gebracht (alleen in geval van eenmanszaak of VOF)?

Werkruimte in de woning

Is er een werkruimte in een eigen huur- of koopwoning?

->Overleg met ons, geef het aan in de mail van jouw oamkb-adviseur of mail naar info@oamkb.nl

Tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

 • Aanvragen en beschikkingen NOW-regeling;
 • Aanvragen en beschikkingen TVL;

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze checklist, neem dan gerust contact met ons op.

Het bericht Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020 verscheen eerst op Belastingadvies.