Top

Aandacht voor facturen

Btw-facturen moeten aan een groot aantal eisen voldoen. De praktijk leert dat de Belastingdienst zich steeds formeler opstelt. Waar moet je op letten?

Factuureisen

Naast (bijna vanzelfsprekend) je naam en adres en de naam en het adres van jouw afnemer en de datum waarop de factuur is uitgereikt, moet op je factuur onder meer ook uw btw-identificatienummer staan vermeld, de hoeveelheid en de aard van de geleverde dienst of goederen, zo mogelijk de datum waarop dat heeft plaatsgevonden, de eenheidsprijs (excl. btw), eventuele vooruitbetalingen en/of kortingen, het bedrag, het btw-bedrag en het toegepaste btw-tarief.

Als de heffing van btw is verlegd naar je afnemer of als het een intracommunautaire levering betreft, moet je ook het btw-identificatienummer van je afnemer vermelden. Daarnaast moeten je facturen voorzien zijn van een opvolgend nummer.

Tijdige verzending

Waar de Belastingdienst tegenwoordig ook steeds vaker op let, is de tijdigheid van verzending van de factuur. Indien je namelijk verplicht bent een btw-factuur uit te reiken, dan ben je de daarop in rekening te brengen btw verschuldigd op het moment waarop de factuur wordt uitgereikt of had moeten worden uitgereikt. En van dat laatste is sprake vóór de 15e van de maand volgende op de maand waarin de dienst is verricht of de goederen zijn geleverd.

Boete

De specifieke aandacht van de Belastingdienst voor een correcte factuur en correcte facturering vloeit wellicht ook voort uit het feit dat de boete per onjuiste factuur is verhoogd naar maximaal € 5.278,-

Factuur van afnemer

Uiteraard gelden de factuureisen ook voor je leverancier. Maar je hebt wel enige zorgplicht ten aanzien van de factuur die hij aan je stuurt. Ontdek je gebreken, verzoek dan om een nieuwe, correcte factuur. je loopt anders het risico dat de Belastingdienst bij een controle van mening is dat de btw op die onjuiste factuur niet als voorheffing kan worden verrekend. Dat zal niet direct het geval zijn bij kleine gebreken, maar je kunt dit maar beter voor zijn! 

Jouw btw-factuur

Die zorgplicht geldt ook voor jouw afnemer. Die zal, bij fouten in je factuur, wellicht ook eerder reclameren en verzoeken om een nieuwe nota. En hij zal de oude niet betalen voordat hij een nieuwe heeft. Je doet er dus goed aan je facturen nader te beoordelen.

Wil je direct advies over facturen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze Belastingadviseurs
Benieuwd wat onze belastingadviseurs nog meer voor je doen? Onze pagina informatie over belastingadvies vertelt je meer.

April 2020

Het bericht Aandacht voor facturen verscheen eerst op Belastingadvies.