Top

Nieuwjaarstips 2024 voor de BV

Leestijd: 7 minuten

Als ondernemer met een BV liggen er in het nieuwe jaar volop kansen om jouw financiën slim te beheren. Ontdek in deze blog de belangrijkste nieuwjaarstips voor de BV. Van het tweeschijventarief voor aanmerkelijk belang in 2024, tot het uitkeren van dividend – we behandelen alles! Grijp deze mogelijkheden om jouw financiën doelgericht te optimaliseren.

Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024

In 2024 geldt er een nieuwe belastingregeling in box 2. Tot € 67.000 betaal je nu 24,5% belasting, daarboven is het tarief 33%. Dit kan van invloed zijn als je van plan bent dividend uit te keren of aandelen van je bv te verkopen. Bespreek dit tijdig met je belastingadviseur voor de meest strategische aanpak.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Ontdek de impact van deze nieuwe wet van 2023 op leningen boven € 700.000 bij je eigen bv. Het overschot wordt nu beschouwd als fictief inkomen in box 2. In 2024 is dit leenbedrag zelfs verlaagd naar € 500.000. Bespreek deze cruciale veranderingen met je belastingadviseur voor een helder inzicht. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor jouw financiële situatie.

 • In 2023 ligt de drempel op €700.000. Stel, op 31 december 2023 heb je een lening van €800.000 vanuit je bv, die de drempel overschrijdt. Je meldt dan €100.000 als inkomsten uit aanmerkelijk belang in je aangifte inkomstenbelasting voor 2023.
 • In 2024 is de grens opgeschoven naar €800.000 (bestaande uit €700.000 plus €100.000). Tegen het einde van dat jaar bedraagt je lening €850.000, opnieuw boven de drempel. Voor je aangifte inkomstenbelasting van 2024 noteer je dan €50.000 als inkomsten uit aanmerkelijk belang.
 • In 2025 ligt de drempel op €850.000 (€700.000 + €150.000). Stel, je lost €125.000 van de lening af, dan daalt de drempel naar €725.000. Op dat moment is de lening gelijk aan de drempel. Bij het invullen van je inkomstenbelasting voor 2025 vermeld je een ‘fictief regulier voordeel’ van -€125.000. Dit negatieve fictieve reguliere voordeel kun je verrekenen met je inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit geldt ook als er positief inkomen uit aanmerkelijk belang is in het voorgaande jaar of de komende zes jaar.

Let op: Zelfs als een deel van de lening belast wordt als inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2, blijft de volledige lening in stand. Dat betekent dat de bv rente blijft berekenen over het hele bedrag, waarover vennootschapsbelasting wordt betaald. Alle zakelijke voorwaarden, zoals rentepercentage, aflossing en zekerheden, blijven onveranderd. Bovendien is het niet nodig voor de bv om dividendbelasting in te houden op het deel van de lening dat belast wordt als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Uitkeren van dividend

Let op bij het uitkeren van dividend in 2023, want hierop wordt een belastingtarief van 26,9% toegepast. Overweeg slimme manieren om het uitgekeerde dividend te benutten, zoals het aflossen van schulden of investeren. Een gesprek met je belastingadviseur is waardevol, vooral als het fiscaal voordeliger is om het uitstellen tot het volgende jaar.

 • Verandering in box 2-tarieven: Vanaf 1 januari 2024 ondergaan de tarieven in box 2 voor inkomsten uit aanmerkelijk belang enkele veranderingen. Er komen twee schijven: 24,5% belasting op de eerste €67.000 en 33% op het bedrag daarboven. In vergelijking, in 2023 was het tarief een vast percentage van 26,9%.
 • Algemene Heffingskorting (AHK) wijzigingen: Vanaf 2025 ondergaat de algemene heffingskorting een verandering. De korting van €3.362 in 2024 wordt verminderd met 6,63% vanaf een inkomen van €24.812. Het bedrag is nul zodra je de tweede inkomstenbelastingschijf in box 1 bereikt (€75.518). Vanaf 2025 wordt de algemene heffingskorting ook verminderd met inkomsten uit box 2 en 3.
 • Invloed op dividendbeleid: In 2024 kan het voor DGA’s gunstiger zijn om dividend uit te keren. Dit komt door de lagere belastingtarieven vergeleken met 2023 en de veranderingen in AHK vanaf 2025. Stel je hebt een DGA met een salaris van €60.000 en deze keert €10.000 dividend uit. In 2024 bedraagt de belasting 24,5%, maar vanaf 2025 is het effectief 31,13% vanwege de vermindering van AHK. Het loont dus om hiermee rekening te houden bij je financiële planning.
 • Specifieke Overwegingen voor 2023 en 2024: Voor dga’s met verwachte hogere box 2-inkomens in 2024 boven €67.000 is het wellicht voordeliger om nog in 2023 dividend uit te keren tegen het tarief van 26,9%. Zo kun je hogere belastingen in 2024 vermijden. Deze strategie is ook gunstig voor dga’s in een terminale fase en zij die overwegen te emigreren.
 • Laatste tips voor Dividenduitkering: In 2023 kan het slim zijn voor een dga om het dividendbesluit te nemen, maar de uitbetaling uit te stellen tot 2024. Zo vermijd je dat het ontvangen geld in de box 3-grondslag valt. Op die manier wordt het belast in box 1 onder de terbeschikkingstellingsregeling, in plaats van in box 3.

Wanneer moet je aangifte doen van dividendbelasting?

Binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, moet je aangifte doen. Je vult op de aangifte de belasting in die de vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Gebruikelijk loon beoordelen

Als directeur-grootaandeelhouder dien je in 2023 een gebruikelijk loon te bepalen, met een minimum van € 51.000, tenzij je aantoonbaar minder uren werkt. Zorg ervoor dat het loon in verhouding staat tot de arbeidsduur en vergelijkbaar is met dat van anderen in een vergelijkbare functie.

Gebruikelijk loon in 2024

In 2024 is het belangrijk om het loon slim te bepalen. Hier zijn de vuistregels:

 • Kijk naar 100% van het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking.
 • Neem het salaris van de best verdienende medewerker binnen jouw bedrijf of een gelieerd lichaam.
 • Overweeg een vast bedrag van € 56.000.

Dividend in plaats van extra loon

Overweeg eens het uitkeren van dividend in plaats van een extra bonus. Dit kan fiscaal voordeliger zijn. Natuurlijk is een zorgvuldige afweging nodig, inclusief een balanstest en uitkeringstoets.

Niet verrekenen AB-verlies

Wanneer je als dga niet langer een aanmerkelijk belang hebt, maar nog onverrekende verliezen hebt, overweeg dan om deze om te zetten in belastingkorting. Vooral in 2023 kan dit bijzonder aantrekkelijk zijn vanwege het hogere tarief in vergelijking met 2024.

 • Als je (bijvoorbeeld in maart 2020) aanzienlijke belangrijke aandelen hebt verkocht en nog ongebruikt verlies uit dit aanzienlijk belang hebt, kun je vanaf januari 2022 een aanvraag doen om dit verlies om te zetten in belastingkorting. Dit is mogelijk zodra je de definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020 hebt ontvangen. Stuur simpelweg een brief naar je belastingkantoor om dit verzoek in te dienen.
 • Wanneer je in aanmerking komt voor belastingkorting, ontvang je een officiële kennisgeving van de belastingdienst. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 bedraagt de korting 26,90% van het niet-verrekende verlies uit aanmerkelijk belang. Deze korting vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1.
 • Je kunt de belastingkorting die voortkomt uit een verlies tot wel 9 jaar na het verlies gebruiken om de heffing in box 1 te verminderen. Let op, de verrekening begint pas vanaf het tweede jaar nadat je geen aanmerkelijk belang meer hebt. Stel je verkoopt in 2021 al je aanmerkelijkbelangaandelen en hebt een onverrekend verlies van €20.000. In 2023 wordt dit omgezet in een belastingkorting van €5.380. Dit bedrag wordt automatisch verrekend met je aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2023 in box 1. Een eventueel resterend deel van de belastingkorting kun je verrekenen tot uiterlijk 2030. En dat is mooi meegenomen!

Fiscale eenheid voordelen

De voordelen van een fiscale eenheid kunnen zijn: vereenvoudigde belastingaangifte en verliesverrekening. Bedenk wel, alle vennootschappen dragen gezamenlijk de belastingschuld. Denk goed na of dit bij jouw situatie past en of het wellicht tijd is om de fiscale eenheid te verbreken.

Rapportageplicht voor grote werkgevers

Vanaf 2024 ben je als werkgever met meer dan 100 medewerkers verplicht om verslag te doen over zowel zakelijk als woon-werkverkeer. Dit maakt deel uit van een initiatief om de CO2-uitstoot te verminderen.

Heb je concrete vragen over belastingadvies? Onze deskundige adviseurs staan paraat met advies dat naadloos aansluit op de behoeften van jouw bedrijf. Zet vandaag nog de stap naar een toekomst die efficiënter en winstgevender is voor jouw onderneming!

Op zoek naar meer eindejaarstips? Lees dan ook de eindejaarstips 2024 voor het MKB.