Top

Bijzonder uitstel van betaling belastingen loopt af: wat moet je weten?

Update (04-10-2021):

Ondernemers krijgen toch wat meer beweegruimte om hun opgebouwde belastingschuld uit de coronatijd af te lossen. En dat blijkt nodig, want de schuld ligt erg hoog. 270.000 ondernemers zitten bij elkaar wel met 19,2 miljard euro in de schulden. Per 1 oktober moeten ondernemers die uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd weer aangifte doen. Ook moeten ze belastingen weer op tijd gaan betalen en beginnen met het aflossen van hun opgelopen schuld. Dit omdat de coronasteun afloopt. Ondernemers krijgen vijf jaar de tijd om hun schulden af te betalen.

Gelukkig is de regeling nu ook iets versoepeld. Zo houdt deze nu ook rekening met ondernemers die het niet gaat lukken om in de periode tot oktober 2022 weer als vanouds aangifte te doen en de belastingen tijdig te betalen. Eerst zouden ondernemers uitgesloten worden van de betalingsregeling mbt corona als ze hier niet aan konden voldoen. Daardoor zouden de belastingschulden uit de coronaperiode alsnog voor oktober 2022 moeten worden betaald, maar nu krijgen de eerder genoemde ondernemers toch 5 jaar de tijd.

Er kan ook nog aanvullend uitstel worden aangevraagd. ”Voor de ondernemers die dit echt nodig hebben is er in de eerste maanden na 1 oktober 2022 de mogelijkheid om tijdelijk uitstel aan te vragen als zij de belasting niet op tijd kunnen betalen.” Dat laat het ministerie van Financiën weten. Deze regeling zal wel een hoop kleine lettertjes gaan krijgen. Zo geeft het ministerie namelijk ook aan dat de regeling alleen aan bedrijven gegeven zal worden onder strenge voorwaarden. Je kan in beroep gaan bij de algemeen directeur Belastingen wanneer je verzoek voor uitstel wordt afgewezen. Gelukkig houd je dan ondertussen wel het recht op de betalingsregeling, er wordt dus niet teruggevorderd door de belastingdienst.

 

 

Ondernemers die vanwege de corona pandemie in de problemen kwamen konden tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Dit belastinguitstel was van toepassing op diverse belastingen waar een bedrijf mee te maken kan krijgen. Maar uitstel is geen afstel. Wat gaat er veranderen vanaf 1 oktober 2021 als bijzonder uitstel van betaling komt te vervallen? Alles wat je als ondernemer moet weten kun je op deze pagina lezen.

Bijzonder uitstel van betaling belasting in het kort

Om ervoor te zorgen dat bedrijven door de maatregelen en gevolgen van het corona virus failliet zouden gaan werd er een bijzonder uitstel van betaling ingevoerd door de regering. Dit uitstel was van toepassing op de volgende aanslagen:

  1. Inkomstenbelasting
  2. Zorgverzekeringswet
  3. Vennootschapsbelasting
  4. Loonheffingen
  5. Omzetbelasting

Voor alle belastingen hoefde slechts eenmaal een bijzonder uitstel van betaling aangevraagd te worden.

De situatie voor 1 oktober 2021

Wanneer je een aanslag binnenkreeg dan kon je hier een bijzonder uitstel van betaling voor aanvragen. Dit was slechts eenmaal nodig voor alle heffingen die onder deze regeling vallen. Als je bijvoorbeeld op 16 augustus uitstel had aangevraagd voor de aanslag omzetbelasting, dan was het niet nodig om voor een naheffingsaanslag loonheffingen op 18 augustus nogmaals uitstel aan te vragen. 

De situatie na 1 oktober 2021

Uitstel is geen afstel. Per 1 oktober zul je als ondernemer weer gewoon moeten voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen die op je af komen. 

Dat betekent dat je in oktober weer zal moeten voldoen aan:

  • BTW afdracht over het 3e kwartaal 2021
  • Loonbelasting over de maand septembe.
  • Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op 1 oktober ligt of later
  • En alle belastingen waarover je op 1 oktober 2021 of later aangifte doet

Let op: Controleer de uiterste betaaldatum op de belastingaanslag die je hebt ontvangen of deze voor of na 1 oktober valt, zodat je geen boetes ontvangt. Dus als de naheffingsaanslag  loonheffing van augustus na 1 oktober binnen komt, valt dan niet meer onder het uitstel van betaling.

Stel: je hebt in september 2021 een aanslag inkomstenbelasting ontvangen voor 2020. De uiterste betaaldatum is dan 6 weken later, dat is altijd na 1 oktober 2021. In dat geval is het bijzonder uitstel van betaling niet van toepassing.

De situatie na 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 zul je de belastingschuld die tot aan 1 oktober 2021 is opgebouwd moeten gaan afbetalen. Hiervoor geldt een betalingsregeling van zestig maanden. Vooraf krijg je een overzicht van de Belastingdienst van de openstaande posten aan belastingschuld.

Waarom je op tijd aangifte moet doen en betalen

Wanneer je als ondernemer verzuimt om op tijd een aangifte voor de Belastingdienst in te dienen en/of te betalen, dat is het mogelijk dat je niet langer in aanmerking komt voor het uitstel. In dat geval geldt dat de verschuldigde belastingen waarvoor je bijzonder uitstel hebt verkregen voor 1 oktober 2022 moet betalen. Dit geldt dan voor de periode van 12 maart 2020 tot 1 oktober 2021. Ook schulden die al voor 12 maart 2020 betaald hadden moeten worden dienen voor 1 oktober 2022 betaald te zijn.

Voor belastingen waarvoor geen aangifte is ingediend en die dus ook niet betaald zijn zal een naheffingsaanslag volgen. Naast deze aanslag zal daar ook nog een boete bovenop komen. Dit is een boete omdat je niet, of niet op tijd aangifte hebt gedaan. Ook kan er een boete van toepassing zijn wanneer je niet, niet volledig of te laat hebt betaald. Het is daarom altijd van belang om tijdig aangiftes in te dienen en te betalen voordat de uiterste datum is verstreken. Door het bijzonder uitstel van betaling is het mogelijk onduidelijk om welke data het precies gaat, neem contact op met je belastingadviseur voor meer informatie.

Is uitstel van betaling mogelijk?

Als het vanwege corona een probleem blijkt te zijn om op tijd te betalen, dan is het van belang om direct contact op te nemen met de Belastingdienst. Hoewel er geen algemeen uitstel meer van kracht is kunnen er opties voor een betalingsregeling worden afgesproken. Dit geldt in ieder geval voor de periode waarin je bijzonder uitstel van betaling hebt gehad. Voor de belastingschuld die in deze periode is opgebouwd is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Je zult dan vanaf 1 oktober 2022 tot aan 1 oktober 2027 de mogelijkheid hebben om de belastingschuld te voldoen. Dit werkt op basis van een vast bedrag die voor een periode van zestig maanden wordt overgemaakt. Daarbij ligt dan de uiterste betaaldatum voor de eerste termijn op 31 oktober 2022. Er komt dan wel een invorderingsrente op het bedrag dat je moet betalen.

Let op: heeft je bedrijf nu betalingsproblemen door de corona crisis en heb je nog geen uitstel van betaling aangevraagd? 

Vraag dan zo snel mogelijk bijzonder uitstel van belastingen aan. Dit kan tot en met 30 september 2021. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 1 oktober 2022. Aan betalingsverplichtingen die op of na die datum ontstaan, moet u weer op tijd voldoen.

Je ontvangt een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die je hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Je kunt deze belastingschuld aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Hoe hoog ligt de invorderingsrente?

Normaal gesproken betaal je voor een aanslag die niet op tijd betaald is 4% invorderingsrente. Deze rente geldt vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. Omdat er veel ondernemers zijn die in deze periode moeite hebben het hoofd boven water te houden hanteert de Belastingdienst tot 1 januari 2022 een lagere invorderingsrente van 0,01%. Met ingang van 2022 zal het percentage stapsgewijs naar het normale niveau terugkeren. Op 1 januari 2022 zal er sprake zijn van 1%, op 1 juli 2020 wordt het percentage verhoogd naar 2%. Vervolgens zal het op 1 januari 2023 verder stijgen naar 3% met uiteindelijk weer de oude 4% met ingang van 1 januari 2024.

Wanneer je voorziet dat betalen van belastingen een probleem zal gaan worden, is het goed om nu al te handelen. Voor alle belastingschulden kan een betalingsregeling worden getroffen.

Wil je ook meer weten over het aflopen van belastinguitstel en het oplossen van belastingschulden? Plan een kosteloos adviesgesprek in met een bedrijfsadviseur van oamkb.