Top

Bijzonder uitstel van betaling belastingen loopt af: wat moet je weten?

Leestijd: 3 minuten

Update (22-4-2022):

Ondernemers krijgen meer beweegruimte om hun opgebouwde belastingschuld uit de coronatijd af te lossen. En dat blijkt nodig, want de schuld ligt erg hoog. 278.000 ondernemers zitten bij elkaar wel met 20,5 miljard euro in de schulden. Per 1 april 2022 moeten ondernemers die uitstel van betalingbetaling hebben aangevraagd weer voldoen aan hun betalingsverplichtingen voor belastingen waarvan de betaaldatum ligt na 1 april 2022. Dit omdat de coronasteun afloopt. Ondernemers krijgen 5 jaar de tijd om hun schulden af te betalen. De aflossingsverplichting aan de belastingdienst start op 1 oktober 2022 en eindigt dus op 1 oktober 2027. Over de periode waarvoor uitstel wordt verleend is wel invorderingsrente verschuldigd.

Er kan ook nog aanvullend uitstel worden aangevraagd. Voor de ondernemers die dit echt nodig hebben is er in de eerste maanden na 1 april 2022 de mogelijkheid om tijdelijk uitstel aan te vragen als zij de belasting niet op tijd kunnen betalen. 

Ondernemers die vanwege de corona pandemie in de problemen kwamen konden tot 1 april bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Dit belastinguitstel is van toepassing op diverse belastingen waar een bedrijf mee te maken kan krijgen. Maar uitstel is geen afstel. Wat gaat er veranderen vanaf 1 april 2022 als bijzonder uitstel van betaling komt te vervallen? Alles wat je als ondernemer moet weten kun je op deze pagina lezen.

DE SITUATIE NA 1 APRIL 2022

Per 1 april zul je als ondernemer weer gewoon moeten voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen die op je af komen. 

Dat betekent dat je in april weer zal moeten voldoen aan:

  • BTW afdracht over het 1e kwartaal 2022
  • Loonbelasting over de maand maart 2022
  • Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op 1 april 2022 ligt of later
  • En alle belastingen waarover je op 1 april 2022 of later aangifte doet

Let op: Controleer de uiterste betaaldatum op de belastingaanslag die je hebt ontvangen of deze voor of na 1 april 2022 valt, zodat je geen boetes ontvangt. 

DE SITUATIE NA 1 OKTOBER 2022

Vanaf 1 oktober 2022 zul je de belastingschuld die tot aan 1 april 2022 is opgebouwd moeten gaan afbetalen. Hiervoor geldt een betalingsregeling van zestig maanden. De meeste ondernemers waarbij dit van toepassing is, hebben inmiddels deze maand een overzicht van de Belastingdienst ontvangen van de openstaande posten aan belastingschuld.

HOE HOOG LIGT DE INVORDERINGSRENTE?

Normaal gesproken betaal je voor een aanslag die niet op tijd betaald is 4% invorderingsrente. Deze rente geldt vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. Omdat er ondernemers zijn die in deze periode moeite hebben het hoofd boven water te houden, hanteert de Belastingdienst tot 30 juni 2022 een lagere invorderingsrente van 0,01%. Met ingang van 1 juli 2022 zal het percentage stapsgewijs naar het normale niveau terugkeren. Op 1 juli 2022 zal er sprake zijn van een rente van 1%, op 1 januari 2023 wordt het percentage verhoogd naar 2%. Vervolgens zal het op 1 juli 2023 verder stijgen naar 3% met uiteindelijk weer naar 4% met ingang van 1 januari 2024.

Wil je ook meer weten over het aflopen van belastinguitstel en het oplossen van belastingschulden? Plan een kosteloos adviesgesprek in met een bedrijfsadviseur van oamkb.