Top

DGA: bespaar belasting kosten met een lager gebruikelijk loon

Nieuwe voordelige maatregelen voor BV’s en voor DGA’s met aanmerkelijk belang.

Om de liquiditeit van een BV een steuntje in de rug te geven in de Corona crisis mogen de BV’s en DGA’s gedurende de rest van 2020 een lager gebruikelijk loon afspreken.

Wat houdt de regeling in?

Je mag je gebruikelijk loon over 2020 verlagen. Hierdoor betaal je een lager belastingpercentage en daar bespaar je loonkosten en loonbelasting mee.

Je loon over 2020 mag je achteraf bepalen. Dit moet dan worden vermeld in de aangifte loonheffingen. Hierbij wordt vermeld wat de ab-houder aan loon heeft genoten (inclusief loon in natura). Achteraf is veel duidelijker wat de echte impact is geweest van de Corona crisis op jouw BV. Dit zal meer inzicht geven in het bepalen van het loon van de DGA. Hiervoor hoef je niet vooraf te overleggen met de belastingdienst (en je hoeft dus geen verzoek voor vooroverleg in te dienen). 

Over het loon dat al is gekregen is in de afgelopen maanden in 2020 kan niets worden veranderd. Het salaris kan alleen over de toekomstige perioden worden verlaagd.

Wat zijn de voordelen voor de DGA?

  • Het verlagen van het gebruikelijk loon van DGA’s biedt een mogelijkheid om belasting en kosten te besparen. 
  • Door het loon achteraf te bepalen, heb je meer inzicht.

Wat zijn de aandachtspunten?

  • Het loon over de afgelopen maanden kan niet worden teruggedraaid. Alleen over de toekomstige perioden van 2020 kan het gebruikelijk salaris worden verlaagd.
  • Dit is alle informatie die tot nu toe beschikbaar is gesteld door de overheid. Er wordt nog aan de uitvoering gewerkt door de overheid.

Voor andere maatregelen geldt:

De niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet onder NOW-regeling.

Naast een verlaging van hun gebruikelijk loon kunnen DGA’s wel in aanmerking komen voor de TOZO-regeling

De TOZO regeling oftewel tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers houdt in dat zelfstandigen (onder wie zzp’ers en genoemde groep DGA’s) zich kunnen beroepen op ondersteuning van hun inkomen en/of op een lening. Zo kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot €10157,-. De inkomensaanvulling voor zelfstandigen is voor het eerste levensonderhoud en bedraagt max. €1500,- voor samenwonenden en max. €1050,- voor alleenstaanden.

Een DGA komt hiervoor in aanmerking als :

  • de DGA volledig zeggenschap heeft 
  • aan het urencriterium van 1225 uur per jaar moet voldoen
  • zijn of haar loon niet of slechts deels kan worden uitbetaald 

Als de DGA wel in staat is om zijn/haar salaris uit te betalen tot dit niveau, dan geldt de TOZO-regeling niet.TOZO is bedoeld om het inkomen te steunen tot het sociaal bestaansminimum voor geraakte MKB-ondernemers.  

Als je in aanmerking komt en een aanvraag wilt doen voor de TOZO-regeling dan moet je de gemeente de nodige uitleg geven om de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Als je een aanvraag doet wordt deze achteraf gecontroleerd. Als dan blijkt dat het inkomen te laag is doorgegeven dan zul je de subsidie terug moeten betalen (inclusief eventuele boete).

Ga voor meer hulp of informatie naar je oamkb adviseur of mail naar info@oamkb.nl