Top

Corona-crisis: zo voorkom je betalingsproblemen

Corona-crisis: zo voorkom je betalingsproblemen

Er zijn ondernemers die momenteel de drukste tijd van hun carrière meemaken en record-omzetten draaien. Er zijn ook bedrijven die totaal niet ingesteld zijn op een wereld waarin we elkaar sociaal moeten vermijden en de deur niet meer uitkomen. De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen genomen om bedrijven in nood te ondersteunen. Dit kan een pleister op de wonde zijn, maar het onderliggende probleem is daarmee lang niet altijd opgelost. Naast onze pagina over de gevolgen van de Corona-crisis voor ondernemers, hebben we in dit overzicht een aantal zaken omtrent betalingsproblemen opgesomd. Hoe kunnen deze problemen ontstaan, en hoe kun je betalingsproblemen voorkomen of oplossen?

Direct maatwerk advies? Neem dan contact op met de oamkb bedrijfsadviseur. Ook in deze uitdagende periode staan we voor je klaar!

Maatregelen om NU te nemen:

 • Houd de administratie op orde: failliet betekent niet zomaar ‘game over’. Er moeten veel fiscale zaken afgehandeld worden. De administratie moet gewoon kloppen, ook wanneer je door faillissement met de bedrijfsactiviteiten moet staken. Anders kunnen er discussies ontstaan met een bewindvoerder of een curator over persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van een B.V..
 • Blijf bovenop de debiteuren zitten: nu merken we meer dan ooit dat ‘trage’ betalers de toekomst van een onderneming in gevaar kunnen brengen. Zorg dat je op tijd betaald wordt, en houd de financiële stabiliteit van jouw klanten goed in de gaten. Anders kan de geldstroom snel opdrogen. Bij grotere betaling kun je een voorschot vragen of het in termijnen incasseren. 
 • Houd zaken apart: het kan fiscale voordelen bieden om meerdere BV’s onder te brengen binnen een fiscale eenheid. Maar wanneer er één BV failliet wordt verklaard bestaat de kans dat de rest als een rij dominostenen meegaat. Wanneer dit risico aanwezig blijkt te zijn, dan is het verstandig om de ‘kwetsbare’ BV’s apart te houden en het verzoek indienen om de fiscale eenheid te verbreken.
 • Kosten verlagen: in deze moeilijke tijden is het belangrijk om je oog open te houden en te zien waar er nog mogelijke in de kosten kunnen worden bespaard. Ga met een stofkam door alle kosten en kijk waar je kunt besparen.
 • Personeelskosten verlagen: is het voordeliger om voor sommige taken een Zzp’er in te schakelen en waar kun je de arbeidsvoorwaarde beperken?
 • Huisvestingskosten verlagen: waar kun je kosten besparen in je vestiging? Zou je een ruimte kunnen onderverhuren? Verhuizen kost geld, maar kan ook veel kosten besparen. Is die A-locatie echt nodig of krijg je op een B-locatie meer ruimte voor minder geld? Controleer huurovereenkomsten en vergelijk voorwaarden. Veel ondernemers worden in deze tijd verplicht om de mogelijkheden voor thuiswerken te verkennen. Misschien ontdek je dat die bedrijfslocatie eigenlijk helemaal niet zo omvangrijk hoeft te zijn. TIP: verreken je huur met de betaalde waarborgsom. Vaak is dit al 1-3 maanden huur. Bij onvoorziene omstandigheden zoals de huidige crisis, mag je de overeenkomst aanpassen volgens juristen.
 • Bedrijfsmiddelen verkopen en terughuren: welke bedrijfsmiddelen zou je kunnen huren in plaats van kopen? Sale en lease back is een manier om snel liquiditeit te krijgen.
 • Inkoop en voorraadkosten beperken: beperk je voorraad. Kijk naar het betalingstermijn. Zorg dat je voor een maximaal termijn kiest. Is er een (tijdelijk) leverancierskrediet mogelijk?
 • Herfinancieringis er een mogelijkheid bestaande leningen te vervangen door goedkopere leningen of een lening met een langere looptijd? Dit geldt met name voor langlopende leningen waar wellicht een te hoog percentage op staat. Bekijk ook de mogelijkheden voor andere vormen van geld lenen. Voor het MKB kan Qredits bijvoorbeeld gunstige voorwaarden bieden, crowdfunding is ook een optie. Het is best mogelijk dat er nog zekerheden uit het verleden bij de bank van kracht zijn die eigenlijk geen relevantie meer hebben. Bijvoorbeeld bij een lening die al (deels) voldaan is. Overleg de mogelijkheden met jouw geldverstrekker of bespreek het met de oamkb bedrijfsadviseur
 • Zoek inkomensondersteuning: er zijn verschillende maatregelen door de overheid genomen. Lees onderaan deze blog wat deze maatregelen zijn. Dit zijn maatregelen waar je terecht als je in deze tijd liquiditeitsproblemen hebt. 
 • Onderzoek schuldenregeling: denk aan vrijwillige schuldsanering, wettelijke schuldsanering en surseance van betaling. Bij vrijwillige schuldsanering maak je afspraken met de schuldeisers. Lukt deze afspraak niet? Dan kun je een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Surseance is ook een optie; dan vraag je uitstel van betaling (dit geeft je tijd om andere oplossingen te zoeken/ reorganiseren).
 • Overweeg of verkoop van je bedrijf een optie is: het kan een mogelijkheid zijn om je bedrijf te verkopen als er goodwill in je bedrijf zit. Vervolgens kun je met dat geld schulden aflossen en een nieuwe start te maken. 
 • Vraag advies: aan andere ondernemers en/of je oamkb adviseur. Je staat er niet alleen voor. Andere ondernemers (of je oamkb adviseur) kunnen waardevolle ervaringen en kennis met je delen. 

Speel open kaart

Wacht niet tot het laatste moment om stakeholders te informeren over mogelijke liquiditeitsproblemen. Zo is het heel goed mogelijk dat leveranciers uitstel van betaling zullen verlenen omdat het immers ook in hun belang is dat je niet onderuit gaat. Door open kaart te spelen met stakeholders bouw je aan de relatie en wek je vertrouwen op. Andersom werkt het ook: probeer uitstaande facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen. Wanneer er serieuze problemen ontstaan hebben jouw vaste klanten daar ook geen baat bij. Dan mag je best verzoeken om sneller te betalen dan ze normaal gesproken gewend zijn. Ondernemers begrijpen doorgaans heel goed dat inkomsten sterk kunnen fluctueren en zullen betrouwbare leveranciers proberen te helpen waar mogelijk. Uiteindelijk moeten ze toch betalen, dit kost ze niets extra. Bij betalingen die lang op zich laten wachten kun je recht hebben op een wettelijke rente. Je kunt dit navragen bij de oamkb bedrijfsadviseur.

Welke regelingen kunnen mij helpen?

Er zijn vanuit de overheid verschillende regelingen beschikbaar gesteld om zo te helpen met de liquiditeit van een onderneming. Hieronder volgen een aantal regelingen:

 • BMKB: Om de mkb’ers te helpen is de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Dit wil zeggen dat bedrijven nu onder meer voordelige voorwaarden kunnen lenen. Deze regeling geldt vanaf 16 maart 2020 en is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 personeelsleden, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een totaal van 43 miljoen euro op de balans. terugbetaling dient in 2 jaar plaats te vinden. Voor leningen tussen de 10.000,- en 50.000,- geeft de overheid een borgstelling van 95%: de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Ondernemers betalen een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KVK voor 1 januari 2019.
 • Tozo: Oftewel, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Vanuit deze regeling kunnen de zelfstandigen (onder wie zzp’ers) zich beroepen op ondersteuning van hun inkomen en op een lening. Zo kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot €10157,-.

De inkomensondersteuning voor ZZP-ers is voor levensonderhoud en bedraagt €1500,- voor samenwonenden en €1050,- voor alleenstaanden.

 • Qredits, andere banken en leasemaatschappijen: diverse financieringsverstrekkers hebben gemeld de aflossing 1-6 maanden door te schuiven. Informeer bij jouw financierder wat wordt aangeboden.
 • GOGarantie Ondernemersfinanciering-regeling is bedoeld voor de wat grotere ondernemingen (waaronder mkb’ers). Er wordt door de overheid een 50% garantie gegarandeerd (met een maximum van 150 miljoen euro per onderneming), waardoor bedrijven gemakkelijker kunnen gaan lenen.
 • TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 is een Compensatieregeling van €4000,-: De MKB-ondernemingen uit de branches die door het Coronavirus zijn geraakt kunnen een verzoek indienen voor een vergoeding van €4000,-.
 • NOW: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies, voor een periode van 3 maanden vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Let op: voor de berekening wordt ¼ van de jaaromzet over 2019 vergeleken met de omzet van de periode maart-april-mei 2020. Er wordt geen rekening gehouden met seizoensinvloeden om de maatregel eenvoudig te houden. Het UVW keert een voorschot uit van 80% van de loonsom. Achteraf wordt d.m.v. een accountantsverklaring de omzetdaling gecontroleerd.

Helaas: DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Voor meer informatie en hulp over het doen van deze verschillende aanvragen kun je altijd bij je oamkb adviseur terecht.

De impact van het Coronavirus op ondernemers mag niet onderschat worden. Wanneer je nu al in de problemen bent gekomen, of voorziet dat er de komende tijd nog een flinke berg uitdagingen voor je in aantocht is, neem dan contact op met de oamkb bedrijfsadviseur voor maatwerk advies.

Wat kun je nog meer doen?

Naast bovenstaande zaken zijn er ook andere aandachtspunten die je zeker mee zou moeten nemen in de bedrijfsvoering. Een aantal van deze punten heb je geheel in eigen hand om extra problemen te voorkomen die met elkaar escaleren:

 • Schriftelijke overeenkomsten: we zijn door COVID-19 gestopt met handen schudden, juridisch gezien stelde deze vorm van ‘overeenkomst’ toch al niet veel voor. Stel overeenkomsten schriftelijk vast en houd je hierbij aan de regels die voor overeenkomsten van toepassing kunnen zijn. Denk aan het vermelden van de datum, de naam van het bedrijf, de afdeling en een ondertekening. De voorwaarden verschillen per document. Niet alleen overeenkomsten met leveranciers en klanten zijn van belang, intern moet je ook letten op overeenkomsten met bestuurders of aandeelhouders. Wanneer deze contracten nog niet bestaan is het aan te bevelen om deze door een jurist vast te laten leggen. Oamkb kan je ook bijstaan bij juridisch advies, en je indien gewenst doorverwijzen naar een geschikte jurist binnen ons netwerk.
 • Bepaal wie er aansprakelijk is: je bent als werkgever niet alleen aansprakelijk voor je eigen werkzaamheden, maar ook voor werknemers en mogelijk ook onderaannemers. Denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten, of bij hulp tijdens grote projecten die je niet alleen aankunt. Zorg dat je precies weet waar de verantwoordelijk ligt bij iedere bedrijfsactiviteit.
 • Breng in kaart welke zekerheden aan kredietverstrekkers zijn gegeven: de hoofdelijke aansprakelijkheid is van belang bij banken en andere kredietverstrekkers. Het is mogelijk dat er extra zekerheden zijn gevraagd of gevraagd worden zoals een vordering bij een derde partij, of mogelijk ook vanuit het privévermogen.
 • Voer toetsingen goed uit: wanneer de uitkeringstest en de balanstest niet of niet juist zijn uitgevoerd, dan worden uitkeringen aan aandeelhouders teruggedraaid. Zorg dat deze toetsen op schrift staan en volgens de regels worden uitgevoerd.
 • Zorg dat je beslissingen goed zijn onderbouwd: uiteindelijk is de bestuurder de hoofdverantwoordelijke partij binnen het bedrijf. Wanneer de onderneming ten onder gaat, dan worden bestuurders en/of aandeelhouders hier verantwoordelijk voor gesteld.
 • Algemene Voorwaarden

Hoe lang is het geleden dat de Algemene Voorwaarden zijn beoordeeld? Dat jouw klanten ze niet lezen betekent niet dat je zelf niet op de hoogte moet zijn van de inhoud. Misschien staan er zaken in opgenomen zoals een verplichting tot betaling, levering of zelfs een schadevergoeding. 

 • De onderneming laten draaien

Hoe belangrijk is de oprichter of directeur eigenlijk? Het kan egostrelend zijn om onmisbaar te zijn, toch is het niet verstandig voor de continuïteit van de onderneming. Zorg dat bij afwezigheid door ziekte, zaken van persoonlijke aard of andere omstandigheden het bedrijf ook zonder specifieke personen door kan draaien. Leg daarbij vast welke taken worden overgenomen en op welke wijze.

 • Bescherm de holding: wanneer de onderneming bestaat uit een holding en werkmaatschappij(en) waarin vorderingen aanwezig zijn op de moeder, dan is het aan te bevelen om deze zo snel mogelijk af te lossen. Dit kan ook via een schuldverrekening of een schuldovername of dividenduitkering als het eigen vermogen van de werkmaatschappij het toelaat. Zo voorkom je dat de onderneming als een kaartenhuis in elkaar stort.

Voor meer informatie en hulp over het doornemen van alle facetten van je onderneming om deze tijd goed door te komen kun je altijd bij je oamkb adviseur terecht. Neem hier contact op met de oamkb bedrijfsadviseur. We staan ook in deze uitdagende periode voor je klaar!

Chat openen