Top

WOZ-beschikking, klakkeloos aanvaarden of bezwaar maken?

De WOZ-beschikking komt er weer aan. Oftewel: de waardebepaling van jouw bedrijfspand vanuit de gemeente. Grondlegger voor jouw aanslag OZB (onroerendezaakbelasting) en andere belastingen. Maar moet je deze zomaar aanvaarden of teken je bezwaar aan?

Teken bezwaar aan!

In de huidige tijd van Corona is het goed om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Door de tijdelijke en blijvende gevolgen van de coronacrisis, kan er veel veranderd zijn. Dit geldt met name voor panden die worden gebruikt voor horeca en evenementen. Door bijzondere omstandigheden, kan de WOZ gedaald zijn. Daarbij houdt de gemeente niet altijd rekening met de factoren die voor jouw bedrijf van invloed zijn. Vind je het lastig om te bepalen om dit voor jou geldt? Spar eens met ons!

Waarom kritisch kijken naar de WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking is het fundament voor de belastingen die jij als ondernemer moet betalen, maar bepaalt ook in hoeverre je kunt afschrijven op het pand. De WOZ-beschikking wordt snel hoger ingesteld dan nodig, omdat er geen rekening wordt gehouden met individuele factoren. 

Wanneer deze te hoog is ingestoken, leidt dit tot hogere belastingen. Iets wat voor jou als ondernemer niet wenselijk ik. Ook kan er minder worden afgeschreven op een pand wanneer de WOZ-beschikking te hoog wordt ingesteld. Voor jou als ondernemer betekent dit dat je meer vennootschapsbelasting betaald, omdat jij minder afschrijvingen kunt aftrekken.

Hoe maak ik bezwaar?

Wanneer je bezwaar wilt indienen tegen jouw WOZ-beschikking, dien je dit binnen 6 weken vanaf de dagtekening te doen. In dit bezwaar geef je aan waarom je het niet eens bent met de WOZ. De gemeente neemt jouw bezwaar dan in behandeling.

Je staat er niet alleen voor

Heb je vragen over jouw situatie of heb je hulp nodig bij het indienen van jouw bezwaar tegen de verstrekte WOZ-beschikking? Neem dan gerust contact met ons op! Wij kijken en denken graag met jou mee.