Top
Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Leestijd: 3 minuten

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Een boekhouder heeft een uitvoerende functie. Een accountant heeft een controlerende rol. De boekhouder verricht dus vooral de online administratie en de accountant controleert deze vooral.  Een accountant AA heeft een studie HBO Accountancy afgerond en een accountant RA heeft deze studie op universitair niveau afgerond. Een accountant moet aan kwaliteitseisen en doorlopende studie-eisen voldoen. Bovendien wordt de accountant regelmatig zelf gecontroleerd door de beroepsorganisatie. Om de titel boekhouder te voeren is er geen studie verplicht. Er zijn wel studies om het vak te leren uiteraard, maar dit hoeft niet.

Wat doet een accountant?

Een accountant stelt jaarrekeningen op en controleert en beoordeelt deze. Ook verzorgt de accountant samenstellingsverklaringen en andere accountantsverklaringen. Daarnaast controleert de accountant financiële overzichten bij de aan- en verkoop van een bedrijf. Due diligence, oftewel boekenonderzoek door de accountant geeft juistheid en zorgvuldigheid bij verkooptrajecten.

Wanneer is een accountant verplicht?

Het is wettelijk verplicht om de jaarrekening door de account op te laten stellen als je bedrijf voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria:

 • De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen
 • De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12 miljoen
 • Over het boekjaar gemiddeld zijn meer dan vijftig fulltime medewerkers in dienst

Voor de meeste MKB bedrijven volstaat een jaarrekening die opgesteld is door de boekhouder.

Wanneer is het verstandig een accountant in te zetten?

Als er complexe zaken in je onderneming spelen is het raadzaam een accountant in te schakelen. Je bent dan namelijk zeker van de kwaliteit van je cijfers.  Een jaarrekening die door de accountant opgemaakt is geeft extra zekerheid en volledigheid van de juistheid van de cijfers. Ook voor bijvoorbeeld mede-aandeelhouders, de bank en andere belanghebbende geeft dit meer zekerheid.  Bij o.a. een subsidieverklaring, een prognose verklaring, SGR-verklaring, assurancerapport inleners, NIWO-verklaring, verklaring bewindvoerders en Financiële productieverantwoording (WMO en Jeugdwet) ben je verzekerd van kwalitatief goede en betaalbare accountantsverklaringen van accountants in het MKB. Voor het MKB bedrijf dat bijvoorbeeld deelnemingen heeft, een geconsolideerde jaarrekening nodig heeft of regelmatig een accountantsverklaring nodig heeft, is een accountant ook een betere keuze. In onze ervaring heb je een accountant nodig als je onderstaande zaken in je administratie heb, die maken een administratie complex. Als je die niet hebt, volstaat een boekhouder.Een eenvoudige administratie is een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap of een B.V. zonder onderstaande onderdelen:

 • Commerciële waardering.
 • Personeel, meer dan alleen de DGA.
 • Immateriële vaste activa.
 • Financiële vaste activa.
 • Voorraad die materieel belang heeft in de cijfers. Materieel belang = een groot effect op de cijfers, waardoor het oordeel van de lezer beïnvloed wordt.
 • Onderhanden werk met materieel belang in de cijfers.
 • Kasverkeer met materieel belang.
 • Effecten en vreemde valuta.
 • Bij een V.O.F. of maatschap: renteberekening in de VOF of maatschapsovereenkomst
 • Meerdere aandeelhouders.
 • Bij een BV met een hoge rekening-courant met de DGA.
 • Dividenduitkeringen.
 • Oudedagsvoorziening en pensioenen.
 • Fiscale eenheid.
 • Fiscale reserves en voorzieningen van materieel belang.
 • Omzet van materieel belang, die niet vanuit de administratie wordt gefactureerd.

Wil je weten wat een accountant voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem eens vrijblijvend contact op met de accountant in jouw regio.