Top
Accountant kiezen

Waar let je op bij het kiezen van een accountant?

Leestijd: 3 minuten

Waarvoor heb je de accountant nodig?

De ene onderneming zal om andere redenen een accountant kiezen dan een andere onderneming. Het is belangrijk om vast te stellen wat de behoeftes van je organisatie zijn en welke selectiecriteria je wilt gebruiken. Hoe groter en ingewikkelder de organisatie, des te meer criteria om een accountant te kiezen.

Software en deskundigheid van de accountant gaan hand in hand

In deze tijd zal elk bedrijf zijn businesscase moeten herzien om in te spelen op de snelle ontwikkelingen en mogelijkheden die het internet biedt. Administratieve verwerking van je boekhouding kan voor 70% automatisch verlopen. Daar heb je een adviseur bij nodig die daar deskundig in is. Anderszijds heb je als ondernemer een adviseur nodig die kijk heeft op de ontwikkelingen in de nieuwe economie en er zelf niet in achter blijft.

Accountantskantoor kiezen

Je accountant zal je organisatie moeten begrijpen en deze informatie vertalen naar zijn uit te voeren werkzaamheden. Hij moet kunnen uitleggen wat hij precies gaat doen en wat hij daarbij verwacht van jou en je organisatie. Vraag daarom bij minimaal drie accountantskantoren een offerte op. Nodig vervolgens alle benaderde accountants uit om hun offerte toe te lichten en om vragen te stellen. Hun toelichting en uitleg geven je een beeld van de accountantsorganisatie, jouw potentiële contactpersoon en zijn kennis en ervaring.

Accountant kiezen

Het is mogelijk dat je behoefte hebt aan een accountant met specialistische kennis. Bijvoorbeeld op het gebied van omzetbelasting, vennootschapsbelasting, sociale verzekeringen, etc. Vraag in de offerteaanvraag om aandacht te besteden aan expertises die voor jou relevant zijn en vergelijk deze met anderen.

Daarnaast is het belangrijk dat een accountant je organisatie serieus neemt. De oprechte aandacht van een accountant een belangrijker pijler in het het maken van je keuze. Je zult er een stroeve relatie op na houden als een accountant zich niet in je organisatie heeft verdiept en alleen maar uitgaat van zijn beroepsregels.

Kies niet voor een accountant die op al je vragen en opmerkingen bevestigend reageert. Je organisatie zal er niet beter op worden als je op strategische beslismomenten alleen maar beroep doet op ja-knikkers.

Uiteindelijk is de prijs-kwaliteitverhouding belangrijker dan de goedkoopste offerte. Kijk daarom dus ook naar de persoon zelf die als jouw aanspreekpunt moet fungeren. Je moet kunnen vertrouwen op zijn vaktechnische kennis en hij moet oog hebben voor jouw behoeftes. Als de kwalitatieve en persoonlijke klik aanwezig zijn, kun je zo een prettige samenwerking realiseren.

Accountant kiezen of een administrateur, of een adviseur?

Meestal ben je als MKB bedrijf niet verplicht om een accountant te nemen. Een goede adviseur kan je verder op weg helpen en eventueel een accountant inschakelen als het echt noodzakelijk is. Een administrateur die verstand heeft van digitale administraties kost doorgaans minder omdat hij minder handmatig hoeft te doen. Hij kan je helpen om de cijfers te interpreteren en je administratie zo in te richten zodat het zo weinig mogelijk tijd en geld kost.

Zit jij wel te wachten op een accountant van deze tijd? Neem dan direct contact met ons op.

Oktober 2022