Top

Betalingsonmacht melding bij de Belastingdienst

betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst

Wanneer je geen bijzonder uitstel van belastingen hebt gevraagd bij de Belastingdienst vanwege de corona crisis, zul je een melding van betalingsonmacht moeten maken.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021

Op 1 oktober 2021 start een betalingsregeling van 36 maanden voor de belastingschuld die je tot en met 30 juni 2021 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor je bijzonder uitstel had. 

Let op: heb je verlenging gevraagd van het bijzonder uitstel en wil je dat wij hier bij helpen? Stuur een bericht naar info@oamkb.nl met als onderwerp “hulp bij het indienen verlenging bijzonder uitstel”.

Wanneer je als ondernemer niet langer in staat bent je belastingen of (pensioen)premies aan de Belastingdienst te voldoen, moet je dat melden bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds. Doe je dit niet of niet op tijd, dan loop je, als bestuurder van een B.V., kans hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de belastingschulden of te betalen (pensioen)premies. Wanneer je niet meldt, kan de Belastingdienst stellen dat de niet-betaling van de belastingen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Tenzij je bijzonder uitstel en verlenging hebt gevraagd bij de Belastingdienst. Voor premies bedrijfspensioenfonds geldt dat je nog steeds moet melden tenzij het bedrijfspensioenfonds anders heeft beslist.

Voor welke belastingen?

De meldingsplicht geldt niet voor alle belastingen omdat de Belastingdienst je als bestuurder niet voor alle belastingen aansprakelijk kan stellen. Na de melding betalingsonmacht moet de Belastingdienst bewijzen dat onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van een faillissement en dat is in corona tijd moeilijk. Bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt tot:

  • loonbelasting
  • omzetbelasting (BTW)
  • accijnzen
  • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak
  • kansspelbelasting
  • milieubelasting

Als bestuurder kun je dus niet aansprakelijk worden gehouden voor onbetaalde vennootschapsbelasting. Voor die belasting kun je dan ook geen melding betalingsonmacht doen.

Wanneer moet je uiterlijk melden?

Melding betalingsonmacht moet direct gedaan worden zodra betaling onmogelijk is gebleken, d.w.z. binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden.. Deze meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de B.V.. 

Hoe maak je een betalingsonmacht melding?

Door dit formulier in te vullen. Pas wanneer de Belastingdienst heeft bevestigd is de betalingsonmacht rechtsgeldig geregistreerd.

Wat te doen bij tijdelijke betalingsonmacht?

Ook als je als bestuurder denkt dat een liquiditeitsprobleem tijdelijk is, moet je op tijd melding maken van betalingsonmacht.

Hoe lang geldt de melding?

De eerste melding betalingsonmacht blijft geldig zolang je niet kunt betalen, tenzij de Belastingdienst je heeft bericht dat er van betalingsonmacht niet langer sprake is. De Belastingdienst kan dit aannemen wanneer je bijvoorbeeld tussendoor een (deel)betaling doet, waardoor de Belastingdienst ervan uitgaat dat je weer kunt betalen. Wanneer er dan nieuwe betalingsproblemen zijn ontstaan dan zal je een nieuwe melding betalingsonmacht moeten doen.

Vermijd bestuurdersaansprakelijkheid

Kortom: heb je geen bijzonder uitstel of verlenging en meld je niet of niet op tijd, dan ben je als bestuurder van een B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen en (pensioen)premies. Wanneer er meerdere bestuurders zijn is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Let op: je moet wel aangifte blijven doen.

Wil je meer informatie? Bekijk de pagina over belastingadvies of maak een vrijblijvende afspraak met een van onze oamkb belastingadviseurs.

Het bericht Betalingsonmacht melding bij de Belastingdienst verscheen eerst op Belastingadvies.