Top

Wonen in het buitenland met een Nederlands inkomen

Buitenlands belastingplichtigeLeestijd: 4 minuten

Je bent buitenlands belastingplichtige als je buiten Nederland woont en in Nederland inkomen geniet uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen. Of je over dat inkomen belasting in Nederland moet betalen, is afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en het land waarin jij woont. In dit artikel zijn enkele hoofdpunten beschreven. Ga bij werken/inkomen over de grens altijd na waar jij belasting en premies moet betalen.

Ben je buitenlands belastingplichtige? Dan geen aftrek

Buitenlands belastingplichtigen hebben in Nederland geen recht op aftrekposten zoals eigenwoningrenteaftrek, atrek van giften en zorgkosten en lijfrentepremieaftrek. Ook hebben buitenlands belastingplichtigen geen recht op de heffingskortingen. Dit geldt niet voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen.

Ben je buitenlands belastingplichtige? Vul dan in je aangifte alleen het inkomen in dat in Nederland belast is. Voor Nederlandse inkomsten waarover je in Nederland geen belasting hoeft te betalen, kun je in jouw aangifte om vrijstelling vragen.

Heb je een fiscale partner?

Als buitenlander met inkomen uit arbeid of als zelfstandige ben je meestal buitenlands belastingplichtige. Je kunt geen fiscale partner hebben als je buitenlands belastingplichtig bent. Je betaalt dan in Nederland alleen belasting over jouw eigen Nederlandse inkomen en jouw eigen aandeel in je vermogen (je bezittingen min je schulden) in Nederland.

Voorbeeld:

Als buitenlands belastingplichtige ben je in gemeenschap van goederen gehuwd. Samen met je echtgenoot bezit je een vakantiewoning in Nederland. Je houdt beiden 50% eigendom. In jouw belastingaangifte moet het Nederlandse bezit worden aangegeven in box 3. Dat geldt ook voor je echtgenoot.

Geen recht op aftrekposten of heffingskortingen

Ben je buitenlands belastingplichtige, dan heb je vaak geen recht op:

  • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
  • persoonsgebonden aftrek
  • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Je hebt wel recht op heffingsvrij vermogen.

Hoe berekent de Belastingdienst je belastingen?

De Belastingdienst berekent je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het inkomen dat je in Nederland hebt verdiend. Als je over dit inkomen al belasting (loonbelasting of inkomstenbelasting) en premies volksverzekeringen hebt betaald, verrekenen zij dat ook. Het bedrag dat overblijft is je te betalen of te ontvangen bedrag aan belasting.

Je bezittingen in box 3

Als je buitenlands belastingplichtige bent, belast de Belastingdienst niet al je vermogen. Je moet alleen onroerende zaken in Nederland, zoals een vakantiewoning, aangeven. Ook vermeld je de schuld in jouw Nederlandse aangifte. Maar je Nederlandse bankrekening of een in Nederland afgesloten lijfrenteverzekering is niet belast in Nederland.

Je bent niet het hele jaar belastingplichtig in Nederland

Als je niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig bent, bijvoorbeeld als je immigreert of juist emigreert, blijft voor de berekening van de grondslag sparen en beleggen de peildatum 1 januari gelden (dit wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd). Het percentage voor de berekening van het forfaitaire rendement wordt in de loop van de tijd naar evenredigheid aangepast.

Voorbeeld:

Je woont in Nederland, maar op 15 juli verhuis je naar het buitenland. Je moet dan in de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar jouw vermogen op 1 januari opgeven. De vermogensrendementsheffing wordt dan berekend over het gedeelte van het jaar dat je in Nederland hebt gewoond. Het rendement is dan 6/12 x € 2.000 = € 1.000.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Woon je niet in Nederland, maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En betaal je over minimaal 90% van jouw inkomen belasting in Nederland? Dan ben je ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtig’ en kom je in aanmerking voor dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlands belastingplichtigen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen moeten een inkomensverklaring van het woonland aan de belastingdienst sturen.

Sociale premies

Als je in Nederland werkt, ben je premieplichtig voor de sociale verzekeringen. Werk je ook buiten Nederland, dan zijn er binnen de EU afspraken over de verdeling van de premieplicht. Met sommige landen (buiten de EU) heeft Nederland verdragen over de sociale zekerheid gesloten.

De regels over internationale belasting- en premieplicht zijn ingewikkeld. Heb je meer vragen over wonen en werken in het buitenland? Lees dan onze andere blog over dit onderwerp.

Heb je hierna nog steeds onbeantwoorde vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Het bericht Wonen in het buitenland met een Nederlands inkomen verscheen eerst op Belastingadvies.