Top

Is er meer dan één ontslagreden nodig?

Is er meer dan één ontslagreden nodig?

Een werknemer kan niet zomaar ontslagen worden door een werkgever. Er zijn ontslagredenen geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek waaraan voldaan moet worden. In januari 2020 zijn de regels wat betreft het ontslagrecht veranderd, waarbij het eenvoudiger is geworden om een personeelslid te ontslaan. Hoe werkt het momenteel, en welke gevolgen heeft dit voor de ontslagvergoeding?

Ontslaggronden

Wil je zonder toestemming van het UWV een arbeidsovereenkomst beëindigen dan moet je dit voorleggen aan de rechter. Personeel ontslaan kan niet zomaar, hier moet een gegronde reden voor zijn. Deze redenen zijn vastgelegd in de wet, ze worden “ontslaggronden” genoemd. Bij het aanvoeren van een reden, moest er tot op heden volledig worden voldaan aan de eisen die gesteld worden binnen een ontslaggrond. Pas dan is er sprake van een “voldragen” grond.

Cumulatiegrond

Het is lang niet altijd haalbaar om tot een voldragen ontslaggrond te komen. In de praktijk worden maar liefst zeventig procent van de ontslaggronden als onvoldragen aangemerkt, dus het verzoek tot ontslag wordt door de rechter afgewezen. Het maakt daarbij niet uit dat een verdere voortzetting van een dienstverband niet mogelijk of wenselijk is voor de betrokken partijen. Deze ‘bottleneck’ in de ontslagwet is vereenvoudigd door de zogenaamde “cumulatiegrond” in te voeren.

De cumulatie grond maakt het mogelijk om diverse ontslaggronden met elkaar te combineren. Een voorwaarde hierbij is dat een voortzetting van het contract met het personeelslid niet realistisch uitvoerbaar is. Denk aan een werknemer die al langere tijd niet goed functioneert. Na dit herhaaldelijk aangekaart te hebben is de relatie tussen werkgever en werknemer ernstig verstoord geraakt. Maar de werkgever heeft het nagelaten om het functioneren van dit personeelslid te verbeteren door hiervoor een traject aan te bieden. In dat geval is de ontslaggrond dus onvoldragen. Toch kan de rechter sinds 1 januari 2020 bepalen dat er voldoende motivatie bestaat om het ontslag wel toe te kennen.

Transitievergoeding bij cumulatiegrond

Het is wettelijk vastgelegd dat wanneer een personeelslid ontslagen wordt, deze recht heeft op een transitievergoeding. Met ingang van 2020 ligt deze vergoeding op een derde van het maandsalaris voor ieder jaar dat er gewerkt is. Het betreft een vergoeding tot op de dag nauwkeurig. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer. Dit komt in praktijk niet zo vaak voor. Wanneer er een ontslag wordt toegekend op basis van een combinatie van ontslaggronden , dan is het mogelijk dat de rechter besluit om een additionele transitievergoeding toe te kennen met een maximum van vijftig procent boven de standaard vergoeding. 

Combinatie van Ontslagredenen

Het ontslagrecht is met ingang van 2020 versoepeld. Door meerdere feiten op tafel te leggen hoeft er niet langer compleet te worden voldaan aan één ontslaggrond. Daarbij is wel de consequentie dat de transitievergoeding hoger kan uitpakken.

Wil je direct advies over HR, Personeel of Salarisadministratie? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze bedrijfsadviseurs HR.

Benieuwd wat onze bedrijfsadviseurs HR nog meer voor je doen? Onze pagina informatie over Personeel vertelt je meer.

Het bericht Is er meer dan één ontslagreden nodig? verscheen eerst op Bedrijfsadvies.