Top

Bedrijfscoaching in 7 stappen naar een beter bedrijf

Bedrijfscoaching mkb 7 stappen

1x per week stilstaan met je bedrijfscoach bij de groei van je onderneming is een hele vooruitgang.  Doelen bepalen is stap 1 in het ¨In 7 stappen naar een beter bedrijf¨ oamkb bedrijfscoaching traject.

Ben je ondernemer en wil je je bedrijf naar een hoger niveau tillen? Wil je meesterlijk ondernemen? Dan ben je bij oamkb bedrijfscoaching aan het goede adres! 

Er is een aantal strategieën ontwikkeld door bedrijfsadviseurs over de hele wereld die gebaseerd is op praktische ervaring. Als ondernemer heb je vaak geen tijd om allerlei management boeken te lezen en zelf het wiel uit te vinden. Hier zijn de bedrijfscoaches van oamkb voor. 

  1. 7 stappenplan

Volg het 7 stappenplan bedrijfscoaching van oamkb en laat je bedrijf op een laagdrempelige betaalbare manier op elk onderdeel groeien

2. Meesterlijk je omzet verhogen

Systemen laten je bedrijf draaien en die kosten geld. Daarom beginnen we eerst met de omzet te verhogen

3. Systemen laten je bedrijf draaien

Zo weet iedereen wat ze op welk moment moeten doen. Systemen zorgen ervoor dat je zelf vrij bent aan je bedrijf te werken.

4. Een team dat voor je werkt

Een zelfsturend, zelfstandig team bouw je op zodat jouw bedrijf, zonder dat jij als werknemer in je bedrijf werkt, loopt. Dit zorgt bovendien voor tevreden medewerkers.

5. Meesterlijk aan je bedrijf werken

Als de omzet verhoogd is, je systemen kunt betalen en je team ervoor zorgt dat je bedrijf loopt, dan heb je tijd om aan je bedrijf te werken. Dan begint de groei van je bedrijf!

6. Resultaten meten

Bijsturen in je bedrijf doe je door doorlopend de resultaten te monitoren t.o.v de plannen. Loopt het niet volgens plan? Dan kun je direct bijsturen.

7. Verhoog de waarde van je onderneming

Stap 1: 7 stappenplan om je bedrijf te laten groeien

Als je dit plan volgt word je meesterlijk in het bepalen van je doelen, bepaal je meesterlijk jouw tijd en geld. Je bedrijf loopt vanzelf en jij zit meesterlijk aan het stuur. De klanten zijn dik tevreden omdat je bedrijf meesterlijk levert. Je kunt de stappen zelf onderzoeken en toepassen of je kunt je laten begeleiden door een bedrijfscoach van oamkb. Samen de stappen doorlopen is als samen sporten: dat werkt motiverend en is leuk. Je gaat sneller en vaker aan je bedrijf werken.

Ben je ondernemer of heb je een bedrijf? 

Wat we vaak zien is het verschil in ondernemen: creëer je een baan voor jezelf in je bedrijf of bouw je een bedrijf op dat zonder jou functioneert? Business betekent niet dat je als ondernemer busy hoeft te zijn. De definitie van een bedrijf is een commercieel, winstgevende onderneming die zonder jou als ondernemer werkt. Als jij als ondernemer dagelijks in je bedrijf aan het werk bent, is het geen onderneming, maar een baan voor jezelf in je bedrijf.  

Het doel van een bedrijf is om een onderneming te creëren die werkt zodat jij niet hoeft te werken. De motivatie voor een ondernemer om een bedrijf te starten is bijvoorbeeld om een andere levensstijl te hebben, niet afhankelijk te zijn van een werkgever of om meer vrijheid te hebben. In realiteit belanden ondernemers in hun bedrijf in het tegenovergestelde: ze zijn de hardst werkende werknemer in hun bedrijf die de meeste uren draait en soms nog het minste verdient. Dat is niet de bedoeling en dat kan anders! Het is niet moeilijk als je eenmaal de 7 stappen in je bedrijf hebt geïntroduceerd. Je oamkb bedrijfscoach heeft een brede ervaring hiermee. Je hebt hier jaren plezier van.

Meesterlijk ondernemen

Dit betekent het gevoel hebben je onderneming te beheersen. Dat wil zeggen dat jij het bedrijf runt en dat het bedrijf jou niet runt. Hiervoor moeten we eerst chaos elimineren uit je bedrijf, d.w.z. dat het niet meer voorkomt dat er brandjes moeten worden geblust, want dat is reactief. De bedoeling is dat jij proactief en ¨in control¨ bent. Systemen creëren consistentie en voorspelbaarheid in je bedrijf. Brandjes en zelf het werk doen betekent dat er geen systemen in je bedrijf zijn die ervoor zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen en met welke deadline. Als er systemen in je bedrijf zijn, is er ruimte voor groei. Je bedrijfscoach begeleidt je hierbij. Door praktische ervaring van ondernemers uit de hele wereld hoef je zelf niet het wiel uit te vinden.

Meesterlijk je doelen bepalen

Weet je waar je zelf wil staan over x jaar? Wat zijn je persoonlijke doelen? Zo hebben we nog een aantal vragen aan je om je doelen scherp te stellen. Zonder beschrijving en vastlegging van het einddoel worden geen strategische stappen gemaakt om je droom als ondernemer waar te maken. Zonder een gelijk gezamenlijk doel van de mede-eigenaren wordt er geen einddoel behaald. Zonder tijd om aan dit doel te werken omdat je zelf in je bedrijf als werknemer werkt, kun je geen stappen nemen om je doel te bereiken, de dagelijkse beslommeringen nemen je tijd in beslag.

Met een plan komen je wensen uit

Als het einddoel en de weg ernaartoe worden vastgelegd en regelmatig gemeten, dan begint de groei! Zonder plan blijft je doel een wens. De oamkb bedrijfscoaches helpen je de doelen te bepalen. Dat is niet droog maar ook fun: speel met de bedrijfscoach het kaartspel ¨Meesterlijk je doelen bepalen¨ en leg ze samen vast. Dit zijn de te behalen doelen van jou en de bedrijfscoach. Je bepaalt als het ware je goals waar je op wilt scoren, dat is fun en geeft energie. Samen spreek je af in welk tempo de stappen genomen kunnen worden. Onderweg kun je altijd bijsturen. Als de stappen in kleine stapjes verdeeld worden zijn ze haalbaar. Aan de ene kant maak je tijd vrij om de stappen te doorlopen, aan de andere kant worden de stappen verdeeld zodat je genoeg tijd overhoudt voor je dagelijkse werkzaamheden. 

Meesterlijk je tijd indelen  

Als jij als ondernemer bent begonnen omdat je een vak goed kunt en je bent zelf aan het werk in je bedrijf, je vak aan het uitoefenen, ben je een werknemer in je bedrijf. Een bedrijf is een commercieel, winstgevende onderneming die werkt zonder jou. In de mindset van de vakman is het niet mogelijk om medewerkers het werk zonder jou te laten doen, maar alles is mogelijk, als je systematiek in je bedrijf inbrengt. Naast systemen heb je mensen nodig in je team die je bedrijf laten groeien.

Wat kun je zelf doen en wat doet je bedrijfscoach?

In het bedrijfcoach traject stelt je coach je vragen als: is het jouw mening dat als iets goed gedaan moet worden, je het dan liever zelf doet? Welke werkzaamheden verhinderen dat je over je lange termijn doelen van je bedrijf kunt nadenken? Je kunt zelf de quickscan doen, maar je kunt je ook laten begeleiden door een bedrijfscoach van oamkb. Samen dit doornemen is motiverender en leuker. Je coach stelt je de juiste vragen zodat de doelen scherp worden. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je evt. mede-eigenaren, je klanten en medewerkers moeten je doelen scherp op het netvlies staan zodat iedereen naar hetzelfde doel toewerkt. Zo onderneem je niet alleen en trekken andere mensen samen met jou de kar.

Meesterlijk leveren

Vraag jezelf of samen met je bedrijfscoach af: Is je bedrijf al een goed geoliede machine of zijn er regelmatig brandjes te blussen? Wat zijn deze brandjes? Welke systemen zijn er in het bedrijf om brandjes te voorkomen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd kwaliteit wordt geleverd zonder jouw inspanningen? Geen goede kwaliteit en kostbare tegenvallers zorgen voor 2 stappen achteruit i.p.v. vooruit. Eerst moet de basis goed staan voordat er stappen vooruit in groei gemaakt kunnen worden. Als kwaliteit goed wordt bewaakt en risico´s vermeden, is er ruimte voor groei. In de systemen wordt gewaarborgd dat er op tijd kwaliteit wordt geleverd. Tevreden klanten en tevreden medewerkers die (meer) krijgen dan verwacht wordt, doen je bedrijf groeien zonder jouw inspanningen. 

Meesterlijk in geld

Met bedrijfscoaching van oamkb is het makkelijker om je einddoel te bereiken door de tussentijdse vorderingen op regelmatige tijden te bespreken. Hij stelt de juiste vragen. Een bedrijfsadviseur kijkt van buitenaf in je bedrijf en kijkt waar er ruimte is voor groei. Je beantwoordt de vragen als: hoeveel geld wil je verdienen? Is er een altijd up-to-date systeem voor de administratie en wordt dit vergeleken met de begroting? Hoeveel geld wil je verdienen? 

Is 24/7 inzicht in je administratie nodig?

Hoe kun je zonder actuele cijfers goede beslissingen nemen? Dat gaat niet, want waar baseer je je op? Hoe kun je zonder metingen bepalen of je op de goede weg bent om je doel te bereiken? Dat kan alleen op goed geluk en dan ben je niet ¨in control¨. Zonder 24/7 systeem weet je niet waar het bedrijf meer geld kan verdienen. Het gevoel dat de ondernemer heeft om meer winst te behalen kan goed zijn of niet. Met 24/7 inzicht weet je waar meer winst behaald kan worden en is er ruimte voor groei. Je oamkb bedrijfscoach richt dit voor je in zodat het makkelijk dagelijks inzicht hebt of je bedrijfscoach schakelt een oamkb administrateur of accountant in, die zijn gespecialiseerd in het automatisch laten verlopen van de administratie. Met goed inzicht neem je nog betere beslissingen en kun je direct bijsturen.

Wat als je bedrijf aan de basisvoorwaarden voldoet?

Als aan deze basisvoorwaarden is voldaan kun je meesterlijk gaan ondernemen. Je wordt meesterlijk in geld verdienen. Genoeg winst om te kunnen groeien en een voorspelbaar resultaat is de basis om de winst te verhogen. Naast een gevulde portemonnee geeft het ondernemen je veel plezier!

Wil je direct advies van een bedrijfscoach? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze bedrijfscoaches.
Benieuwd wat onze bedrijfscoaches nog meer voor je doen? Onze pagina informatie over bedrijfscoaches vertelt je meer.

Het bericht Bedrijfscoaching in 7 stappen naar een beter bedrijf verscheen eerst op Bedrijfscoaching.