Top

Payrolling verandert in 2020, dit moet je weten

Payrolling

Leestijd: 3 minuten

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht waarin een aantal regels en verplichtingen zullen veranderen. Deze wet heeft ook invloed op payrolling, met wijzigingen die eveneens op deze datum ingevoerd worden. In deze blog zetten we de voornaamste wetswijzigingen voor payrolling vanaf 2020 op een rijtje.
1 januari 2020 duurt niet lang meer, neem direct contact op met jouw oamkb bedrijfsadviseur en bereid je tijdig voor.

Meldplicht arbeidsvoorwaarden payrolling

Voordat het contract ingaat zullen de arbeidsvoorwaarden gemeld moeten worden bij het payroll bedrijf. De opdrachtgever ofwel inlener is hiertoe verplicht. Geef deze voorwaarden daarom tijdig door, anders kan de overeenkomst niet bekrachtigd worden.

Payrollers krijgen gelijke arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden die gelden voor vaste werknemers gaan ook gelden bij payrolling contracten. Dit geldt voor zowel de individuele als de collectieve arbeidsvoorwaarden, voor primaire en secundaire voorwaarden. Wanneer er sprake is van een werk-naar-werk traject of een sociaal plan, geldt dat vanaf 2020 ook voor payrollers.

Bijzondere bepalingen komen te vervallen

Er zijn een aantal bijzondere bepalingen die bij payrolling gehanteerd worden. Met ingang van 1 januari 2020 veranderen deze. Denk aan:

  • Er mag geen verlenging van de contractketen meer plaatsvinden, de bepalingen voor omzetting naar een vast contract zijn voortaan gelijk aan andere arbeidsovereenkomsten.
  • De verplichting tot loondoorbetaling gaat ook gelden voor payrollers, tenzij deze regeling binnen de organisatie ook niet geldt voor andere werknemers.
  • Het uitzendbeding is niet meer van toepassing. Dat betekent geen beëindiging van het contract tijdens de eerste 26 weken, of langer wanneer dit in de CAO regeling staat.

In praktijk betekent dit gelijke rechten voor de werknemer en gelijke plichten voor de werkgever. Contracten met payrollers zijn niet zo eenvoudig meer op te breken als voorheen het geval was.

Pensioenregeling wordt uniform

Bij payrolling krijgen deze werknemers ook recht op een redelijk pensioen. Dit hoeft niet exact gelijk te zijn aan de pensioenregeling voor vaste werknemers, maar dient wel meer gelijk te worden getrokken. Dit moet georganiseerd worden door het payroll bedrijf. Dit is mogelijk via een collectieve optie die binnen de sector geregeld wordt, het is ook mogelijk zelf een regeling te treffen die voldoet aan de gestelde normen in de WAB. Wanneer een inlener geen andere vaste personeelsleden in dienst heeft die gelijksoortige taken vervullen, maar er voor dergelijke functies normaal gesproken wel een pensioen wordt uitgekeerd, zal deze voorziening getroffen moeten worden.
Uitzondering: Wanneer de inlener voor werknemers met dergelijke functies geen pensioenregeling heeft getroffen, en wanneer het een sector betreft waarin dit niet standaard wordt aangeboden geldt deze verplichting niet.

Conclusie

Payrollers gaan werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers, en ontvangen ook een gelijkwaardig pensioen. Geef op tijd de arbeidsvoorwaarden door aan het payroll bedrijf. Concluderend is het waarschijnlijk dat payrolling vanaf 2020 duurder zal worden. Bespreek de details met jouw bedrijfsadviseur.
Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de consequenties voor Payrolling in 2020? Plan een afspraak in bij het lokale oamkb administratiekantoor voor meer informatie.

Wil je nog meer informatie over het inhuren van personeel? Bekijk dan ons e-book met de 10 stappen die je kunt doorlopen om personeel aan te nemen.

Gerelateerde berichten: